Commissie Specialisten

De commissie Specialisten is samengesteld uit de voorzitters van de verschillende werkgroepen binnen de LBRT:

Henk Jan Steenwijk                voorzitter Commissie Specialisten en voorzitter werkgroep 'Zorg in Onderwijs'; 
                                              lid Algemeen Bestuur LBRT
Wilma Duits                           voorzitter werkgroep 'Taalspecialisten'
vacant                                   voorzitter werkgroep 'Rekenspecialisten'
vacant                                   voorzitter werkgroep 'MRT"

Doelstelling
De commissie  draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de Master SEN die zich verder heeft ontwikkeld tot Remediaal specialist, spellings- of rekenspecialist, motorisch remedial teacher of tot een andere specialisme binnen de school.

Werkwijze
De commissie volgt hiertoe de (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen de benoemde specialismen en wil in haar activiteiten een platform bieden voor uitwisseling van kennis en organiseren van intervisiemomenten. De commissie peilt onder de verschillende specialisten de scholingsbehoeften.