Standaard lidmaatschap

Personen die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid kunnen een standaardlidmaatschap aangaan bij de LBRT. De vereniging hanteert een beroepsprofiel en een gedragscode en verwacht van haar leden dat zij deze onderschrijven en uitdragen in de uitoefening van het werk.

Ik word lid, want de LBRT biedt mij

  • Informatie over actuele ontwikkelingen
  • Kennisdeling binnen de vereniging
  • Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering
  • Korting op producten