Volg het laatste nieuws!

Body: 

Het laatste nieuws over en van de vereniging volgen?

Lees meer

Jaargang 22 | 2014 | nr. 5 | Special Eigen Praktijk

Wat je als beginnend zelfstandige echt moet weten! Als  remedial  teacher  staat  een  leerling  centraal  en  moet  je  de  leerstof  goed  kunnen overbrengen op je leerling. Maar als je besluit een eigen praktijk te beginnen, dien je plots over  veel  meer  kwaliteiten  te  beschikken.  Heb  je  zakelijke  competenties? Hoe  ga  je acquireren  en  de  juiste  netwerken  aanboren?  De redactie van Tijdschrift voor Remedial Teaching maakte een bijlage waarin wordt uitgelegd waar  je  allemaal rekening mee moet houden als je een succesvolle rt-praktijk wilt starten. 

Jaargang 23 | 2015 | nr. 4

In deze editie van TIjdschrift voor Remedial Teaching:

 • Dyslectische leerlingen en het leren van vreemde talen: begeleiding op maat noodzakelijk
 • Op ontdekkingstocht in ICT-land
 • Visualiseren van talige rekensommen helpt!
 • Meertalige kinderen zijn beter in staat bewust na te denken over taal
 • Hoe bied je extra hulp bij taalverzorging?
 • Modulaire dyslexiebehandeling en ICT-hulpmiddelen

Jaargang 23 | 2015 | nr. 3

In deze editie van Tijdschrift voor Remedial Teaching:

Jaargang 23 | 2015 | nr. 2

In deze editie van Tijdschrift voor Remedial Teaching

 • Waarom lees ik en hoe lees ik?
 • Begrijpend lezen op het vmbo verbeteren met Diataal en ICT
 • De 6 belangrijkste veranderingen rondom de verplichte centrale eindtoets
 • Inzet strategiegebruik bij spelling werkt niet
 • Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F
 • Veranderende rol van de rt’er binnen passend onderwijs en jeugdhulp

* Als u op dit moment een Master (S)EN volgt, kunt u per direct een studentenlidmaatschap afsluiten bij de LBRT. U profiteert dan meteen van de voordelen voor leden en ontvangt 5 x per jaar het Tijdschrift voor Remedial Teaching.a maximaal twee jaar wordt dit lidmaatschap automatisch omgezet naar een regulier lidmaatschap

* u hebt geen onderwijsbevoegdheid, maar bent wel in het bezit van een andere relevante opleiding èn u hebt affiniteit met het werkveld van de remedial teacher, eventueel aangevuld met een passende opleiding. Als u meent hiervoor in aanmerking te komen, kunt u daartoe een verzoek indienen bij de directeur van de LBRT.

Personen die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid kunnen een standaardlidmaatschap aangaan bij de LBRT. De vereniging hanteert een beroepsprofiel en een gedragscode en verwacht van haar leden dat zij deze onderschrijven en uitdragen in de uitoefening van het werk.

Ik word lid, want de LBRT biedt mij

 • Informatie over actuele ontwikkelingen
 • Kennisdeling binnen de vereniging
 • Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering
 • Korting op producten