Commissie Professionalisering

De commissie Professionalisering heeft de volgende leden:

Annemarie Laseur (voorzitter), Jaap Faber, Anka Helmink, Toos Jacobs en Joep van Vugt.
Truus Boogaard (directeur LBRT) is vanuit haar functie ook verbonden aan deze commissie.

De doelstelling is het bevorderen van een deskundige beoefening van de remedial teaching op het gebied van procesdiagnostiek, remediëring en advisering. Door passende scholing en bijscholing aan te bieden wil de commissie de professionaliteit van de leden bevorderen.

Activiteiten

  • organiseren van landelijke studiebijeenkomsten en congressen
  • ondersteuning van de regio's wat betreft themakeuze en de keuze van sprekers of trainers

De commissie vergadert meermalen per jaar op het bureau van de LBRT te Bunnik. 

De commissie onderhoudt de contacten met de commissie Registratie en Accreditatie over het aanbod van kwalitatieve scholing die getoetst wordt aan het accreditatiereglement

Meer informatie over de commissie Professionalisering vindt u hier.

Wilt u contact met de commissie, mail uw vraag of opmerking.