Statuten - Bestuur - Organogram

Het bestuur van de LBRT dient uit minimaal vijf personen te bestaan, overeenkomstig de Statuten. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester hebben de voorzitters van de verschillende commissies zitting in het bestuur. 

Vacant -  voorzitter
Vacant - secretaris, commissie Registratie
Peter van Strijen - penningmeester
Vacant - bestuurslid commissie Eigen Praktijk
Annemarie Laseur - bestuurslid, commissie Professionalisering
Vacant - bestuurslid, commissie Specialisten
Nettie Veeninga - bestuurslid, commissie Registratie

De volledige bezetting van bestuurs- en commissieleden vindt u in het organogram.

Statuten
Huishoudelijk Reglement