Statuten - Bestuur - Organogram

Het bestuur van de LBRT bestaat minimaal uit vijf personen, overeenkomstig de Statuten. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester hebben de voorzitters van de verschillende commissies zitting in het bestuur. 

Wim T. Jansen - voorzitter
Joep van Vugt - secretaris, commissie Registratie
Peter van Strijen - penningmeester
Astrid van Essen - bestuurslid, commissie Eigen Praktijk
Annemarie Laseur - bestuurslid, commissie Professionalisering
Henk Jan Steenwijk - bestuurslid, commissie Specialisten
Nettie Veeninga - bestuurslid, commissie Registratie

De volledige bezetting van bestuurs- en commissieleden vindt u in het organogram.

Statuten
Huishoudelijk Reglement