Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. G.C.I. van der Weegen

STEENBERGEN
Basis registratie

Mevr. D.A.D. van de Werken

SPIJKENISSE
Basis registratie

Dhr. S.A. Wieringa

ZWOLLE
Basis registratie

Mevr. E.J. Wietsma-Lammers

OEGSTGEEST