Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van

Mevr. E.C. Goedbloed

Regentessestaat 63, 9717 MG, GRONINGEN
T050- 312 71 28
Basis registratie

Mevr. V.J.M. de Goede

SOMEREN
Basis registratie

Mevr. A.C. Groenhuis-Rinck

UTRECHT
Basis registratie

Mevr. D. de Groot

MEPPEL

Mevr. M.A. de Groot

Oeral 9, 7007 LM, DOETINCHEM
T0314-33 38 58
Basis registratie

Mevr. S.M.T. de Groot-Dimmers

DEN HAAG