Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. H.A.F. Schrijver

DEN HELDER
Basis registratie

Mevr. E.M. Schrijvers

UTRECHT
Basis registratie

Mevr. B.J.M. Schrover

DE MEERN
Basis registratie

Mevr. R.H.R. Slegh-Imperator

NIJKERK
Basis registratie

Mevr. A.J. Slot

VELSERBROEK