Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. S.M. Wisman

ZEIST
Basis registratie

Mevr. M.J. Wittens-Berendsen

TILBURG
PO

Mevr. L.C. Wouters-Mourik

Lariksstraat 46, 3329 AK, DORDRECHT
T078-616 52 56
Basis registratie

Mevr. G. Yildiz-van der Ceelen

ROTTERDAM