U bent hier:

Cursus Opstellen van een onderzoeksverslag en handelingsplan

Cursus Opstellen van een onderzoeksverslag en handelingsplan

Zie je er tegenop om een goed onderzoeksverslag te schrijven? Worstel je met vragen als; waar begin ik, welke onderzoeksinstrumenten kies ik, wat moet ik precies weten en hoe stel ik goede onderzoeksvragen op? Deze vragen zijn de basis voor een goed onderzoeksverslag. Pas als je gedegen en vooral beargumenteerd onderzoek gedaan hebt, ben je in staat adviezen te geven aan ouders en leerkrachten. Bovendien weet hoe je dit aan kunt pakken in de begeleiding met je leerlingen.
Misschien worstel je wel met de vervolgvraag: hoe stel ik een helder handelingsplan op? In deze cursus krijg je antwoorden op al deze vragen én word je goed voorbereid op je registratie.

De laatste jaren is de opleiding tot remedial teacher veranderd en wordt er minder aandacht besteed aan het schrijven van een onderzoeksverslag en handelingsplan, één van de basale vaardigheden die een remedial teacher moet beheersen. Daarom bieden we wederom de cursus ‘Opstellen van een onderzoeksverslag en handelingsplan’ aan!
Deze cursus helpt je professionaliseren in je beroepspraktijk en heeft als bijkomend voordeel dat je na het volgen in staat bent zelfstandig een casus te schrijven voor de registratie als generalist of specialist.

De inschrijving voor deze cursus is geopend. Upgrade je kwaliteiten en geef je op door het invullen van het inschrijfformulier dat je onder het kopje 'Inschrijven' vindt.
 

Docent: Joep van Vugt, Kinder- en jeugdpsycholoog, Onderwijskundige, Remedial teacher®

Data:
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten:
zaterdag 1 en 15 april 2023 (9.30 – 13.00 uur, inclusief lunch na afloop)

Literatuur:
Je dient te beschikken over:
Pameijer, N. en T. van Beukering. Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider (2007). Leuven/Voorburg: Acco (latere versie mag ook).
De overige benodigde materialen worden tijdens de cursus uitgereikt.

Accreditatie:
Voor deelname aan deze cursus worden 6 accreditatiepunten verleend.

Kosten:
Normale prijs € 445,- / LBRT leden ontvangen € 150,- korting

Je ontvangt altijd in de week voorafgaand aan de cursus een bevestiging als je voor de cursus bent geplaatst. Mocht je onverhoopt geen bevestiging ontvangen hebben, neem dan s.v.p. contact op met één van de medewerkers van het bureau.
Voor eventuele vragen of opmerkingen, kun je een e-mailbericht sturen naar : bureau@lbrt.nl