U bent hier:

Cursus 'Beleidsplan Lezen, Spelling en Dyslexie of Rekenen

De remedial teacher en andere ondersteuners/begeleiders in het primair en voortgezet onderwijs (po, vo en mbo) worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die zich het lees- en spellingproces of het rekenproces onvoldoende eigen maken. Daar wil jij op schoolniveau toch veranderingen in aanbrengen? Ben je op zoek naar een sterke inhoudelijke cursus waarin je wordt meegenomen in alle belangrijke beleidsaspecten van taal en/of ? Dan ben je bij de LBRT aan het juiste adres!

Het doel van de cursus is dat de deelnemers informatie ontvangen over het opzetten en verder ontwikkelen van een beleidsplan. Met als uitgangspunt dat dit geldt voor een periode van vier jaar en waarbij dit, indien mogelijk, zoveel mogelijk aansluit bij het ontwikkelplan van de school. In vier bijeenkomsten nemen we je mee in de beleidsmatige, vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling.

Opzet van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1

  • Informatie over beleid, beleidscycli, kerndoelen, referentieniveaus en passende perspectieven (inclusief leerlijnen), het protocol dyslexie, en de inzet en het gebruik hiervan, inspectieonderzoeken met betrekking tot de eigen school.
  • Het maken van een SWOT-analyse gericht op leerkrachtvaardigheden.
  • Inzet en gebruik van het LOVS in het kader van de analyse van de resultaten (dwarsdoorsnede en trendanalyse).
  • Instrumenten die gebruikt kunnen worden om een goede analyse te maken van de huidige situatie.
  • De kennis van de school en de leraren en de daarbij behorende leerkrachtvaardigheden op de diverse domeinen in beeld brengen.

Bijeenkomst 2

  • Bespreken van de bevindingen naar aanleiding van de inventarisatie en handreikingen bieden voor de analyse.
  • Suggesties en handreikingen geven voor het opzetten en uitwerken van de beleidsafspraken. Hierbij dient aandacht te zijn voor het beleidsterrein, de visie, de inhoud, de opzet en organisatie, de middelen, de competenties, de verantwoordelijkheden, de betrokkenen bij de uitvoering, enz.

Bijeenkomst 3

  • Bespreken van de bevindingen naar aanleiding van de inventarisatie en handreikingen bieden voor de analyse.
  • Suggesties en handreikingen geven voor het opzetten en uitwerken van de beleidsafspraken. Hierbij dient aandacht te zijn voor het beleidsterrein, de visie, de inhoud, de opzet en organisatie, de middelen, de competenties, de verantwoordelijkheden, de betrokkenen bij de uitvoering, enz.

Eindopdracht:

Deze bestaat uit het opstellen van een beleidsplan voor lezen, spelling en dyslexie of rekenen.

Docenten:
Frans van den Heuvel, orthopedagoog, GZ-psycholoog, specialisatie dyslexie
Joep van Vugt, Kinder- en jeugdpsycholoog, Onderwijskundige, Remedial teacher

Studiebelasting:
In totaal is je tijdsinvestering voor deze cursus 70 uur.
In elke bijeenkomst is er nadrukkelijk ruimte voor de eigen leervragen en intervisie.

Op 3 juni vindt er alvast een eerste online startbijeenkomst plaats van 10.00 - 12.00 uur.  
En in september gaat de cursus dan echt van start en worden de bijeenkomsten in overleg ingepland (deels fysiek in Bunnik en deels online).
Aanmelden kan ook na de startbijeenkomst nog!

Kosten:
Leden LBRT € 595,-
Niet Leden € 745,-

De cursus gaat door bij een inschrijving van minimaal 12 deelnemers, maximaal 20
Na inschrijving ontvang je een overzicht van de literatuurlijst.

Accreditatiepunten:
Inclusief eindopdracht: 70
Exclusief eindopdracht: 30

In het kader van registratie tot generalist of specialist kan een aanvrager, naast een casus in de vorm van een onderzoek en een handelingsplan, ook een beleidsplan voor lezen, spelling en dyslexie indienen. De deelnemers die succesvol de cursus afronden en positief beoordeeld zijn, kunnen het beleidsplan inzetten als alternatief voor een individuele casus in het kader van hun registratie.