U bent hier:

Cursus Bartiméus Begeleider Visusproblematiek - najaar 2023

Begeleiding voor leerlingen met een visuele beperking 

LBRT i.s.m. Bartiméus: Cursus 'Bartiméus Begeleider Visusproblematiek'
Leerling met een visuele beperking gaan in de meeste gevallen gewoon naar een reguliere school. Het is voor de toekomst van het kind belangrijk om de problematiek op tijd te signaleren en te weten hoe te handelen. Basiskennis rondom ‘visuele problematiek’ is essentieel om als begeleider of remedial teacher deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en passende ondersteuning te bieden. Het landelijke expertisecentrum Bartiméus heeft veel ervaring met het adviseren en ondersteunen van leerlingen en leerkrachten. LBRT verzorgt daarom in samenwerking met Bartiméus een scholing om begeleider en remedial teachers op te leiden om leerlingen met visusproblemen te kunnen ondersteunen en begeleiden. 

Inhoud LBRT Cursus 'Bartiméus Begeleider Visusproblematiek'
De Bartiméus scholing bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inhoudelijke kennis over visueel functioneren/oogaandoeningen en de consequenties ervan in het onderwijs;
  1. Ervaringsoefeningen (één ervaring zegt meer dan 1000 woorden);
  1. Hoe observeer je een leerling en krijg je een goed beeld van het visueel functioneren; 
  1. Wat kun je als remedial teacher doen om de leerling te begeleiden of ondersteunen;
  1. Inzetten van handige hulpmiddelen.

Accreditatie: De Cursus 'Bartiméus Begeleider Visusproblematiek' is geaccrediteerd voor 14 punten. De LBRT en Bartiméus erkennen de remedial teacher met deze accreditatie als RT Begeleider Visusproblematiek.
Gratis vermelding op de LBRT website:  De leden die de cursus met goed gevolg hebben afgelegd worden gratis vermeld op de LBRT website onder "Vind een RT'er", zodat je voor scholen, ambulant begeleiders, samenwerkingsverbanden en ouder goed vindbaar bent!
Studiebelasting: Eén dag cursus (van 9.15- 16.30 uur) en daarnaast zelfstudie en opdrachten.
Datum: woensdag 29 november 2023 van 9.15 - 16.30 uur.
Locatie: Bartiméus, Van Renesselaan 30 a, 3703 AJ Zeist
Kosten: Dankzij de subsidie voor de docenten van Bartiméus kunnen we deze cursus aanbieden voor € 295,- | Ledenkorting € 100,- en betalen €195,-

Ervaring: Waardevolle samenwerking
LBRT-lid Miranda Versluis behandelt regelmatig leerlingen met visusproblemen. ‘Scholen huren mij in om deze leerlingen te begeleiden. Hierbij werk ik nauw samen met een ambulant begeleider van Bartiméus. We ondersteunen zowel de leerkracht als de leerling, waar dat maar mogelijk is. Dit varieert van het werken aan de voorbereidende schrijfmotoriek en het aanbrengen van structuur in de in rekenles tot aan het leren van een topoles. We ondersteunen leraren ook op sociaal-emotioneel gebied of bij het vergroten van het (maak)werk van het kind. We denken daarnaast mee over de aanschaf van behulpzame materialen voor in de klas. Deze zijn onder andere te vinden op de site van www.eduvip.nl.’ Het proces is daarbij als volgt: wanneer de leerling door de oogarts wordt verwezen naar Bartiméus, geeft Bartiméus na onderzoek - en indien nodig - een indicatie af.  Daarna wordt een zorgarrangement opgesteld, soms voor meerdere schooljaren. De school kan met het zorgarrangement een remedial teacher inhuren om de leerling te begeleiden. De samenwerking die daaruit voorkomt, is enorm waardevol. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen, kun je een e-mailbericht sturen naar: bureau@lbrt.nl