U bent hier:

Masterclass 'Numicon Remediërend Rekenen' - voorjaar 2024

Numicon, rekenmethode:
Numicon is een op onderzoek gebaseerd reguliere rekenmethode uit Groot Brittannië. De rekenmethode is ontwikkeld door Ruth Atkinson, Rachel Hassain, Romey Tacon en Tony Wing. Zij zijn verbonden aan Oxford University. De handleidingen Brede Basis (jonge kind) en Remediërend Rekenen zijn in 2019 en 2022 vertaald naar het Nederlands door de rekenspecialisten van het SSOE in Eindhoven. Hiervoor heeft Oxford University goedkeuring gegeven.

De rekenmethode Numicon helpt bij het aanleren en leren van alle aspecten van rekenwiskunde. Hierbij wordt een grondig begrip, versterkte vaardigheden gerealiseerd en autonomie versterkt. Via een actieve onderzoekende houding, waarbij probleemoplossend denken centraal staat en met behulp van gestructureerde rekenmaterialen, leren kinderen met vertrouwen rekenwiskundig te redeneren en te communiceren.

Numicon is voor zowel het regulier onderwijs als voor het onderwijs aan kinderen die moeite ondervinden met het leren van rekenwiskunde (inclusief kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften en beperkingen) geschikt.

De onderzoeken naar het effect van de methode zijn vindbaar bij de Oxford University Press. Via deze Link.

Bijeenkomst 1:
Online workshop: ‘Rekenen is leuk met Numicon’
Doel: de cursist weet na afloop van de interactieve digitale workshop welke gestructureerde rekenmaterialen de methode Numicon gebruikt en kan hiermee als basis mee werken.
Inhoud: De cursist maakt kennis met de gestructureerde rekenmaterialen van Numicon.
Daarnaast komt de benaderingswijze van Numicon aan bod. Numicon maakt gebruik van de CPA aanpak (Concreet – Pictoral – Abstract).

Bijeenkomst 2: In Bunnik
Met de handleiding Numicon Remediërend Rekenen heb je een tool om op een speelse manier kinderen te bevragen op hun begripsvorming. Het bevat:

  • Een samenhangend onderwijsprogramma voor fundamenteel begrip van rekenwiskunde, met ondersteuning voor planning en observatie.
  • Adviezen voor leerkrachten om fundamentele getalbegrip toegankelijk te maken voor kinderen en tegemoet te komen aan de onderliggende moeilijkheden.
  • Duidelijke en gemakkelijk te volgen activiteiten voor begeleiding in kleine stapjes,  evenals suggesties voor uitbreiding.
  • Nuttige illustraties die laten zien hoe het rekenmateriaal kan worden ingezet om het redeneren van kinderen te ondersteunen.
  • Suggesties om de activiteiten van context te voorzien, zodat kinderen hun kennis kunnen toepassen tijdens het rekenen en hierover praten.

Doel: De cursist kan na afloop de observatielijsten gebruiken en interpreteren. Aan de hand van de resultaten uit de observatielijst(en) kan de cursist een selectie maken van de activiteitenseries voor de benodigde interventies.
Daarnaast heeft de cursist kennis van de activiteiten van de onderdelen: Tellen – Patronen en Algebra – Getallenstelstel – Rekenen.
Inhoud: Aan de hand van de handleiding Remediërend Rekenen wordt de cursist meegenomen met de inhoud van deze map. Hierin wordt de observatielijst en de voortgangslijst besproken en mee geoefend. Aan de hand van de observatielijst(en) kan de cursist de juiste interventies doen naar de leerling. De handleiding is voor leerlingen met een rekenniveau tot en met begin groep 4.

Materiaal: De handleiding is essentieel in de masterclass Remediërend Rekenen, je dient erover te beschikken. Je kan de handleidingen hier kopen of je kunt de handleiding lenen van een collega. Tijdens de training zijn ook een aantal mappen beschikbaar als inkijkexemplaar.  Die kunnen ook ter plekke aangeschaft worden.

Doelgroep: Remedial teachers, leerkrachten, individuele begeleiders, leerkrachtondersteuners met kennis van het rekenonderwijs

Studiebelasting
Lezen van de bijgeleverde literatuur. (1 uur), Contactmomenten: digitaal:1,5 uur; masterclass: 3 uur. Tussen de verschillende bijeenkomsten oefenen de deelnemers het geleerde, werken met de materialen in de eigen praktijk of op school. Dit wordt tijdens de bijeenkomsten terug gekoppeld.

Verplichte literatuur:

  • Van Doesburg, A., De Rooij, I. & Van Schie, S.(2020). Rekenen met concrete materialen. JSW, 2020(4), 12-15.
  • Van Doesburg, A., De Rooij, I. & Van Schie, S.(2021). Rekenen-wiskunde is en blijft een uitdagend gesprek. Volgens Bartjens, 2021(41), 24-28

Aanbevolen literatuur:
Numicon Research impact studies 2011 Data (bijgeleverd)

Accreditatiepunten: 7

Datum:  

  • Woensdag 7 februari 19.30 - 21.00 (online)
  • Vrijdag 22 maart 10.00 - 13.30 (in Bunnik)

Kosten: € 425,- / LBRT Leden krijgen € 130,- korting en betalen €295