U bent hier:

Masterclass 'Numicon Remediërend Rekenen' - voorjaar 2024

LBRT leden krijgen de kans zich te scholen in de wetenschappelijk bewezen methode van Numicon. Onderzoek (Oxford University) wijst uit dat Numicon de prestaties van kinderen op alle rekenwiskundige onderdelen verhoogt en kinderen krijgen weer plezier in rekenen!
De rekenmethode neemt kinderen spelenderwijs mee van het ‘ordenen’ naar het ‘leren rekenen’. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat leerlingen de getallen letterlijk kunnen zien en voelen. De methode toont positieve effecten voor de meest zwakke rekenaars in zowel regulier als speciaal onderwijs. LBRT Accreditatie: totaal 17 punten. De onderzoeken zijn vindbaar op Oxford University Press.
Volg de masterclasses tegelijkertijd en ontvang een gereduceerd tarief!

Bijeenkomst 1: Online workshop: ‘Rekenen is leuk met Numicon’
Doel: je leert met welke gestructureerde rekenmaterialen de methode Numicon werkt en leert het in de basis in te zetten.
Datum: woensdag 6 maart 2024

Bijeenkomst 2: Masterclass ‘Numicon Remediërend Rekenen’ (in Bunnik):
Doel: je leert:

 • Met behulp van een tool op een speelse manier kinderen te bevragen op hun begripsvorming.
 • De observatielijsten gebruiken en interpreteren.
 • Selectie maken van de activiteitenseries voor de benodigde interventies.
 • Kennis van de activiteiten van de onderdelen: Tellen – Patronen en Algebra – Getallenstelstel – Rekenen.
 • Onderwijsprogramma voor fundamenteel begrip van rekenwiskunde, met ondersteuning voor planning en observatie.
 • Adviezen voor leerkrachten om fundamentele getalbegrip voor kinderen te realiseren
 • Duidelijke en gemakkelijk te volgen activiteiten voor begeleiding in kleine stapjes

Inhoud: Aan de hand van de handleiding Remediërend Rekenen wordt de cursist meegenomen met de inhoud van deze map, Aan de hand van de observatielijst(en) kan de cursist de juiste interventies doen naar de leerling. De handleiding is voor leerlingen met een rekenniveau tot en met begin groep 4.
Datum: vrijdag 22 maart 2024

Materiaal: De handleiding is essentieel in deze masterclasses, je dient erover te beschikken. Je kan de handleidingen hier kopen of je kunt de handleiding lenen van een collega. Tijdens de training zijn ook een aantal mappen beschikbaar als inkijkexemplaar.  Die kunnen ook ter plekke aangeschaft worden.

Doelgroep: Remedial teachers, leerkrachten, individuele begeleiders, leerkrachtondersteuners met kennis van het rekenonderwijs

Studiebelasting
Lezen van de bijgeleverde literatuur. (1 uur), Contactmomenten: digitaal:1,5 uur; masterclass: 3 uur. Tussen de verschillende bijeenkomsten oefenen de deelnemers het geleerde, werken met de materialen in de eigen praktijk of op school. Dit wordt tijdens de bijeenkomsten terug gekoppeld.

Verplichte literatuur:

 • Van Doesburg, A., De Rooij, I. & Van Schie, S.(2020). Rekenen met concrete materialen. JSW, 2020(4), 12-15.
 • Van Doesburg, A., De Rooij, I. & Van Schie, S.(2021). Rekenen-wiskunde is en blijft een uitdagend gesprek. Volgens Bartjens, 2021(41), 24-28

Aanbevolen literatuur:
Numicon Research impact studies 2011 Data (bijgeleverd)

Accreditatiepunten: 10

Datum:  

 • Woensdag 6 maart 19.30 - 21.00 (online)
 • Vrijdag 22 maart 10.00 - 13.00 (in Bunnik)

Kosten: € 425,- / LBRT Leden krijgen € 130,- korting en betalen €295
Volg de masterclasses tegelijkertijd en ontvang een gereduceerd tarief!

 

Meer informatie:

Numicon, rekenmethode:
Numicon is een op onderzoek gebaseerd reguliere rekenmethode uit Groot Brittannië. De rekenmethode is ontwikkeld door Ruth Atkinson, Rachel Hassain, Romey Tacon en Tony Wing. Zij zijn verbonden aan Oxford University. De handleidingen Brede Basis (jonge kind) en Remediërend Rekenen zijn in 2019 en 2022 vertaald naar het Nederlands door de rekenspecialisten van het SSOE in Eindhoven. Hiervoor heeft Oxford University goedkeuring gegeven.

De rekenmethode Numicon helpt bij het aanleren en leren van alle aspecten van rekenwiskunde. Hierbij wordt een grondig begrip, versterkte vaardigheden gerealiseerd en autonomie versterkt. Via een actieve onderzoekende houding, waarbij probleemoplossend denken centraal staat en met behulp van gestructureerde rekenmaterialen, leren kinderen met vertrouwen rekenwiskundig te redeneren en te communiceren.

Numicon is voor zowel het regulier onderwijs als voor het onderwijs aan kinderen die moeite ondervinden met het leren van rekenwiskunde (inclusief kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften en beperkingen) geschikt.

De onderzoeken naar het effect van de methode zijn vindbaar bij de Oxford University Press. Via deze Link.