U bent hier:

Cursus 'Lezen, spelling en dyslexie' - najaar 2024 volledig ONLINE

De remedial teacher, leerkrachten en andere ondersteuners/begeleiders in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die moeite hebben met het zich eigen maken van het lees- en spellingproces. 

In deze cursus staan lezen, spelling en dyslexie centraal. Er wordt uitgebreid ingegaan op recente ontwikkelingen, het signaleren en diagnosticeren van leerlingen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen, het opzetten van een handelingsplan en het begeleiden van deze leerlingen.

Het uitgangspunt van deze cursus is het verbeteren van de eigen beroepspraktijk met betrekking tot het begeleiden van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. De cursist bereidt zich op de bijeenkomsten voor door het bestuderen van de aangegeven bronnen, het formuleren van eigen leervragen en het uitvoeren van opdrachten die tijdens de bijeenkomsten worden besproken.

Elke cursist kiest voor de duur van de cursus een of enkele casusleerlingen.

Deze cursus draagt bij aan je ontwikkeling als remedial teacher in het PO en/of het VO. Je hebt een open en onderzoekende houding en je ontwikkelt:

  • het signaleren van lees- en/of spellingproblemen;
  • het diagnosticeren van lees- en/of spellingproblemen;
  • het begeleiden van de leerlingen op basis van een plan van aanpak (planmatig handelen middels een handelingsplan en sessieplan);
  • communicatie met alle betrokkenen.

Eindopdracht:
Deze bestaat uit onderzoek van een leerling met lees- en/of spellingproblemen, het opstellen van een handelingsplan en het uitvoeren van 5 behandelsessies. Deze opdracht voldoet aan de eisen die gesteld worden voor registratie Generalist/Specialist en de accreditatiepunten kunnen worden ingezet t.b.v. de herregistratie.

Docent:
Frans van den Heuvel, orthopedagoog, GZ-psycholoog, specialisatie dyslexie.

Data: 
Alle bijeenkomsten vinden Online plaats (via Teams).

  • 26 september 2024 van 17.00-20.30 uur
  • 10 oktober 2024 van 17.00-20.30 uur
  • 14 november 2024 van 17.00-20.30 uur
  • 28 november 2024 van 17.00-20.30 uur
  • 12 december 2024 van 17.00-20.30 uur
  • 19 december 2024 van 17.00-20.30 uur

Literatuur:
Struiksma, C. en anderen, (tiende druk, 2018), Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen, VU-uitgeverij, Amsterdam.
De overige benodigde materialen worden tijdens de cursus aan u uitgereikt.

Accreditatiepunten:
Inclusief eindopdracht : 70
Exclusief eindopdracht : 40

Prijs: € 745,-; Ledenkorting € 150,-; LBRT leden betalen €595,-