U bent hier:

Opgenomen Webinar 'Nieuwste taalmethodes, voor- en nadelen' - voorjaar 2024

Opgenomen webinar, kijk wanner het jou uitkomt

Het afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe methodes rondom taal uitgekomen en het komende schooljaar komt daar nog één bij. De meeste methodes hebben grote veranderingen doorgevoerd. Zo wordt er steeds meer gewerkt aan eindtaken, wordt er soms anders getoetst, heeft de koppeling met lezen een steeds belangrijkere plek in de methodes en is spelling vaak grondig herzien. 
In de praktijk hoor ik nog weleens dat een methode leuk moet zijn, maar leuk is niet altijd effectief. 
Waaraan moet een methode eigenlijk voldoen? En voor welke accentverschillen kiezen de uitgevers? 

In dit webinar ontdek je de nieuwste inzichten rondom het leren van taal en de nieuwe concept kerndoelen mee. Vervolgens kijken we hoe dit in de verschillende methodes is uitgewerkt. Aan bod komen:

  • Nederlands Junior (Wolters Noordhof) 
  • PIT (Thieme Meulenhof)
  • Taaljacht (Zwijssen) 
  • Taal Actief 5 
  • Staal 2 (Malmberg) 

Doelgroep:
Als leerkracht, IB'er, taal/leesspecialist of directeur geeft het je een inkijkje in de nieuwste methodes en wordt het duidelijk wat overeenkomsten en verschillen zijn. Aansluitend bij de visie van de school zou je kunnen kijken welke methode daar het beste bij past.  Als RT'er werk je vaak op verschillende scholen met verschillende aanpakken. Het is dan belangrijk te weten wat de visie van de methode is, waardoor de RT ook beter afgestemd kan worden bij de aanpak van de school. 

Docent: Annemarie Laseur

Annemarie is sinds 2012 werkzaam als remedial teacher. Op dit moment verzorgt ze arrangementen op verschillende basisscholen. Daarnaast traint ze schoolteams met het verbeteren en implementeren van het onderwijs in (begrijpend) lezen en is ze betrokken bij de ontwikkeling van Blink Lezen. 

Accreditatiepunten: 2 punten

Datum: Dit webinar is opgenomen. Zodra je je inschrijft, ontvang je binnen 3 werkdagen een persoonlijke link om het webinar te kijken.

Kosten: € 25,- | leden krijgen € 10,- korting en betalen € 15,-