U bent hier:

Cursus 'Bartiméus Begeleider Visusproblematiek' - najaar 2024

Remedial teaching voor leerlingen met een visuele beperking 

LBRT i.s.m. Bartiméus: Cursus 'Bartiméus Begeleider Visusproblematiek'

Een leuke schooltijd heeft een levenslange waarde. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, helpt de inzet van een remedial teacher bij het opdoen van die positieve leerervaringen. Ondersteuning komt in vele vormen. Zo ook voor de leerling met een visuele beperking. Deze leerlingen gaan in de meeste gevallen gewoon naar een reguliere school. Soms blijkt een leerling slechtziend of is blind of heeft moeite met het verwerken van visuele prikkels en informatie. Het is voor de toekomst van het kind belangrijk om de problematiek op tijd te signaleren en te weten hoe te handelen. Is verwijzing naar Bartiméus bijvoorbeeld geïndiceerd? En als een leerling al ondersteuning heeft vanuit Bartiméus, wat kan een remedial teacher dan nog bijdragen? De cursus 'Bartiméus Begeleider Visusproblematiek' biedt hierbij uitkomst.

Landelijke expertisecentrum Bartiméus heeft veel ervaring met het adviseren en ondersteunen van leerlingen en leerkrachten. Hun uitgangspunt is: ‘Gewoon onderwijs waar dat kan, speciaal waar het nodig is!’ Ine Woudstra is relatiemanager bij Bartiméus: ‘In de samenwerking met scholen en met andere professionals zoeken wij altijd naar wat het beste werkt, zodat het kind vooral kan leren, spelen en laten zien wat hij of zij kan. Kortom; een positieve ervaring meegeven voor de rest van het leven!’

Lees meer over Bartiméus op hun website: Bartimeus.nl/lerenenonderwijs

Bartiméus scholing 
Als remedial teacher krijg je zowel in je werk op school als in je eigen praktijk te maken met leerlingen met een visuele beperking. Om hen zo goed mogelijk te begeleiden en passende ondersteuning te bieden, dienen we als professionals te beschikken over basiskennis rondom ‘visuele problematiek’. LBRT verzorgt daarom in samenwerking met Bartiméus een scholing om remedial teachers op te leiden om leerlingen met visusproblemen te kunnen begeleiden. Bartiméus deelt waardevolle kennis die uiteindelijk ten goede komt aan leerlingen met een visuele beperking. Ine: ‘We delen die kennis  omdat we geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en ook mensen die slechtziend of blind zijn zich voluit kunnen ontplooien. Ons motto is daarbij dat het niet gaat om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.’

Waardevolle samenwerking
LBRT-lid Miranda Versluis behandelt regelmatig leerlingen met visusproblemen. ‘Scholen huren mij in om deze leerlingen te begeleiden. Hierbij werk ik nauw samen met een ambulant begeleider van Bartiméus. We ondersteunen zowel de leerkracht als de leerling, waar dat maar mogelijk is. Dit varieert van het werken aan de voorbereidende schrijfmotoriek en het aanbrengen van structuur in de in rekenles tot aan het leren van een topoles. We ondersteunen leraren ook op sociaal-emotioneel gebied of bij het vergroten van het (maak)werk van het kind. We denken daarnaast mee over de aanschaf van behulpzame materialen voor in de klas. Deze zijn onder andere te vinden op de site van www.eduvip.nl.’ Het proces is daarbij als volgt: wanneer de leerling door de oogarts wordt verwezen naar Bartiméus, geeft Bartiméus na onderzoek - en indien nodig - een indicatie af.  Daarna wordt een zorgarrangement opgesteld, soms voor meerdere schooljaren. De school kan met het zorgarrangement een remedial teacher inhuren om de leerling te begeleiden. De samenwerking die daaruit voorkomt, is enorm waardevol. 

Doelgroep: Remedial teachers, onderwijssassistenten, leraren.

Inhoud LBRT cursus 'Bartiméus Begeleider Visusproblematiek'

De Bartiméus scholing bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inhoudelijke kennis over visueel functioneren/oogaandoeningen en de consequenties ervan in het onderwijs;
  1. Ervaringsoefeningen (één ervaring zegt meer dan 1000 woorden);
  1. Hoe observeer je een leerling en krijg je een goed beeld van het visueel functioneren; 
  1. Wat kun je als remedial teacher doen om de leerling te begeleiden of ondersteunen;
  1. Inzetten van handige hulpmiddelen.

Accreditatie: In het kader van de LBRT herregistratie zijn 14 accreditatiepunten toegekend bij volledige deelname aan de cursus 'Bartiméus Begeleider Visusproblematiek'. Certificaten worden binnen 3 weken na voltooiing van de cursus verstuurd.
De LBRT erkent de remedial teacher met deze accreditatie als RT Begeleider Visusproblematiek en vermeldt de leden die de cursus met goed gevolg hebben afgelegd op de website.

Studiebelasting: Eén dag cursus (van 9.15- 16.30 uur)

Datum: woensdag 2 oktober 2024 van 9.15 - 16.30 uur.

Locatie: Bartiméus, Van Renesselaan 30 a, 3703 AJ Zeist

Kosten: Dankzij de subsidie voor de docenten van Bartiméus kunnen we deze cursus aanbieden voor € 295,- | Ledenkorting € 100,-; LBRT leden betalen € 195,-
Nog geen lid? Klik hier om lid te worden. Vaak haal je de kosten van een lidmaatschap er met 1 cursus al uit.

Voor eventuele vragen of opmerkingen, kun je een e-mailbericht sturen naar : bureau@lbrt.nl