U bent hier:

Medilex Onderwijs 'Remedial Teacher in het VO'

Scholen moeten ervoor zorgen dat zij leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte passend onderwijs bieden. Voor goede begeleiding is een gespecialiseerde remedial teacher van essentieel belang. Tijdens deze 10-daagse opleiding, speciaal voor professionals uit het voortgezet onderwijs, doe je nieuwe kennis op en ga je aan de slag met coachingsvaardigheden. Aan de hand van casussen uit de praktijk ontwikkel je vaardigheden op het gebied van signaleren, onderzoeken, remediëren en begeleiden. 

Word in één jaar opgeleid tot remedial teacher!

Tijdens deze opleiding komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Taken en bevoegdheden van de RT-er
  • Lees- en rekenproblematiek
  • AD(H)D en autisme
  • Planmatig handelen
  • Coachen van collega's

Bij je deelname ontvang je gratis de boeken Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs (Pameijer et al.), Rijke taal (v)mbo (Van Koeven & Smits), Perspectieven op inclusief onderwijs (Sergeant & De Vries) en Coachen met collega's (De Haan & Burger). 

Let op: er is plek voor maximaal 16 deelnemers. Schrijf je snel in!