U bent hier:

LBRT kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister LBRT

Met een LBRT kwaliteitsregistratie maak je inzichtelijk dat je onderwijs verleent volgens de laatste stand van de wetenschap en de praktijk én dat je kwaliteitsinstrumenten inzet voor verbetering van de onderwijspraktijk.

LBRT Kwaliteitsregister
Naast het lidmaatschap van de LBRT kan de remedial teacher worden opgenomen in het kwaliteitsregister. Ieder lid dat voldoet aan de gestelde voorwaarden kan opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. De Commissie Registratie (onafhankelijk) en het bureau van de LBRT toetsen of een lid voldoet aan de voorwaarden. De LBRT kan daarmee garant staan voor de kwaliteit van de in het kwaliteitsregister opgenomen remedial teachers. Opname in het kwaliteitsregister is altijd persoonsgebonden.

Kwaliteitsregister 2020 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 1 juli 2020) schematisch weergegeven:

LBRT Basisregistratie
De LBRT Basisegistratie wordt toegekend aan professionals die voldoen aan de opleidingseisen van de LBRT voor remedial teaching en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Registratie Generalist
De registratie Generalist wordt toegekend aan professionals die hun kennis en vaardigheid op het gebied van remedial teaching hebben laten toetsen door de registratiecommissie van de LBRT. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden afkomstig uit het onderwijs- en werkveld. Remedial teachers in dit register worden vermeld op onze website met de aanvullende vermelding voor primair onderwijs (PO) of voortgezet onderwijs (VO)

Registratie Specialist
De registratie Specialist wordt toegekend als de aanvrager aantoonbare expertise heeft opgebouwd op een specifiek gebied als bijvoorbeeld leesproblemen en dyslexie of rekenproblemen en dyscalculie. Het betreffende specialisme wordt als aanvullende informatie vermeld op de website.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende vormen van de LBRT Kwaliteitsregistratie en de bijbehorende documenten.

Vragen en antwoorden over het LBRT Kwaliteitsregister vind je hier.

Klachtencommissie

 De klachtencommissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter Commissie:          Drs. Jos Huijser (onderwijskundige)

Lid:                                        Mr. Esther Brouwer-van Vliet (jurist)

Lid:                                        Drs. Marleen Radermacher (orthopedagoog)

De LBRT heeft ten behoeve van haar LBRT-geregisteerde leden een klachtenreglement en klachtenprocedure ingesteld en een onafhankelijke klachten commissie samengesteld. Het klachtenreglement en de klachtenprocedure zijn uitsluitend van toepassing voor LBRT-geregistreerde leden. Een klacht tegen overige leden wordt niet door de klachtencommissie in behandeling genomen. 

De LBRT klachtencommissie is een onafhankelijke commissie bestaande uit drie personen. De klachtencommissie neemt klachten over LBRT-geregistreerde leden in behandeling die betrekking hebben op het beroepsmatig handelen in strijd met de gedragscode van de LBRT. In het geval zo’n klacht binnenkomt volgt een procedure zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2012. De klachtencommissie werkt samen en stelt een oplossingsrichting voor.  Overeenkomstig de klachtenprocedure zijn alle leden van de klachtencommissie onafhankelijk.