U bent hier:

Herregistratie LBRT Basis

LBRT BASIS HERREGISTRATIE  

Na vijf jaar kan de LBRT Basisregistratie worden verlengd als de LBRT geregistreerd remedial teacher heeft voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. In de afgelopen jaar zijn 200 accreditatiepunten opgebouwd:
  • De afgelopen vijf jaar deelgenomen aan scholing/permanente educatie met een waarde van ten minste 200 accreditatiepunten door het volgen van congressen, regioavonden, cursussen en opleidingen zoals beschreven  in het document 'Opbouw accreditatiepunten herregistratie', en/of deelname in Intervisie zoals beschreven in het document 'Intervisiegroep' met het daarbijbehorende format (bijlage 2) om de intervisiebijeenkomsten te laten aftekenen en 'verschillende werkvormen van intervisie'. Deelname wordt door de LBRT aanbevolen. 
  • In de coronaperiode is niet iedereen in de gelegenheid geweest passende scholing te volgen. De LBRT gaat ervan uit dat de coronaperiode in ander opzicht bijgedragen heeft aan ontwikkeling en permanente educatie, bijvoorbeeld door de overstap naar online werken. Per maand dat het niet mogelijk was accreditatiepunten te vergaren worden 4 punten toegekend. Het betreft de periodes maart tot en met juni in 2020 (4 maanden) en januari tot en met april 2021 (4 maanden).
 2. Aantoonbaar 750 uur werkervaring opgebouwd de afgelopen vijf jaar (150 uur per jaar) als remedial teacher met LBRT Basisregistratie in het onderwijs of eigen praktijk door:
  • Werkgeversverklaring (bij loondienst) - een verklaring van uren, geen loongegevens of 
  • Uittreksel KvK
 3. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal zes maanden oud. Deze wordt alleen gevraagd als niet eerder een VOG aangeleverd is en kan op twee manieren:
  • via je werkgever
  • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier. Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina van dit formulier in en de datum op de laatste pagina. Je maakt een afspraak bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente waar je staat ingeschreven en dien hier het ingevulde aanvraagformulier in. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag aan de Gemeente wanneer je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post. Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie  

Kosten LBRT Basis Herregistratie
Kosten  € 75,- plus €10,- eenmalige administratiekosten Over te maken naar IBAN NL88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, onder vermelding van 'LBRT Herregistratie en je lidnummer'. Of kies op het aanvraagformulier voor 'ik geef toestemming voor automatische incasso' en bespaar de administratiekosten.

LBRT Basisregistratie aanvragen

Log eerst in op je ledenprofiel -> mijn profiel en ga naar 'mijn evenementen'. Daar vind je het evenement 'Herregistratie LBRT Basisregistratie'.
Of klik hier om meteen naar het evenement te gaan.

Klik in het evenement op 'ticket kopen' en doorloop alle stappen.
Je aanvraag komt vervolgens direct in het LBRT ledensysteem te staan en wij nemen je aanvraag binnen 1 maand in behandeling.