U bent hier:

LBRT Basis Registratie

Voordelen LBRT Basisregistratie Remedial Teacher

 • Erkenning van de kwaliteit en vaardigheden van de individuele remedial teacher.
 • Weergave van contactinformatie en/of link van de praktijk op de website van de LBRT.
 • Vergoeding bij zorgverzekeringen (momenteel alleen bij Zorg en Zekerheid).
 • Vrijwillige deelname collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Uitwisselen van kennis op landelijk en regionaal niveau.
 • Mogelijkheid tot het voeren het LBRT Registratie logo op de eigen website en andere uitingen.
 • Mogelijkheid tot het bestellen van het muurschild met het logo van de LBRT (betaald).
 • Er kan aanspraak gemaakt worden op de Klachtenprocedure van de LBRT.
 • Gebruikmaken van de gedragscode van de LBRT.

Voordelen voor ouders, leerlingen, scholen en samenwerkingsverbanden om te werken met een geregistreerd remedial teacher

 • Een remedial teacher waarvan de kwaliteit en vaardigheden door de LBRT getoetst en erkend zijn.
 • Een remedial teacher die zijn kwaliteit en vaardigheden onderhoudt door permanente educatie.
 • Er kan aanspraak gemaakt worden op de Klachtenprocedure van de LBRT.
 • De garantie dat de remedial teacher de Gedragscode van de LBRT hanteert.

LBRT Basisregistratie aanvragen
Wil je de LBRT Basisregistratie aanvragen? Log dan eerst in op je ledenprofiel -> mijn profiel en ga naar 'mijn evenementen'. Daar vind je het evenement 'LBRT Basisregistratie'.
Of klik hier om meteen naar het evenement te gaan.

Klik in het evenement op 'ticket kopen' en doorloop alle stappen.
Je aanvraag komt vervolgens direct in het LBRT ledensysteem te staan en wij nemen je aanvraag binnen 1 maand in behandeling. 

Hieronder lees je de voorwaarden en vind je informatie over de kosten.

Voorwaarden LBRT Basisregistratie

 1. Post-HBO opleiding remedial teaching, al dan niet gecombineerd met een (LB)RT cursus of een Master (S)EN diploma behaald met ten minste 3 modules op het gebied van leren of een andere gelijkwaardige opleiding, al dan niet gecombineerd met een (LB)RT cursus.

 2. Ten minste 200 uur werkervaring als remedial teacher in het onderwijs of eigen praktijk. Aan te tonen door:
  a. Werkgeversverklaring (bij loondienst) - een verklaring van uren door werkgever is voldoende, geen loongegevens, en/of
  b. Uittreksel KvK (mag een kopie zijn)

 3. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal 6 maanden oud. Een VOG aanvragen kan op twee manieren:
  • via je werkgever
  • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier VOG. Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina van dit formulier in. Je maakt een afspraak bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente waar je staat ingeschreven en dien hier het ingevulde aanvraagformulier in. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag aan de Gemeente wanneer je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post. Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

 4. Je bent lid van de LBRT.      

 5. Opname in het LBRT Kwaliteitsregister is persoonsgebonden en niet praktijk- of school gebonden.

 6. De LBRT Basisregistratie heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Toelichting Voorwaarden LBRT Basisregistratie

Ad a)

 • Post HBO opleidingen remedial teaching, al dan niet in combinatie met (LB)RT opleidingen kun je voorleggen aan de Commissie Registratie.
 • De lijst met Master (S)EN met ten minste drie modules op het gebied van leren of een gelijkwaardig geaccrediteerde opleiding vind je o.a. hier.
 • Opleidingen die als gelijkwaardig worden ervaren kunnen door leden ter toetsing voorgelegd worden aan de Commissie Registratie. 

Ad b ii)

 • Minimaal 4 keer per jaar vindt intensieve controle plaats of kandidaten voor de LBRT registratie daadwerkelijk voldoen aan de uren-eis. Niet bij iedere kandidaat vindt de intensieve controle plaats, er wordt een steekproef genomen. De uren kunnen in het geval van de intensieve controle aangetoond worden door bijvoorbeeld contracten met scholen en of samenwerkingsverbanden, het overleggen van de administratie, of een accountantsverklaring (als deze al aanwezig is).

Kosten LBRT Basisregistratie
De LBRT Basisregistratie kost € 95,-

LBRT Basisregistratie aanvragen

Log eerst in op je ledenprofiel -> mijn profiel en ga naar 'mijn evenementen'. Daar vind je het evenement 'LBRT Basisregistratie'.
Of klik hier om meteen naar het evenement te gaan.

Klik in het evenement op 'ticket kopen' en doorloop alle stappen.
Je aanvraag komt vervolgens direct in het LBRT ledensysteem te staan en wij nemen je aanvraag binnen 1 maand in behandeling.