U bent hier:

Overgangsregeling herregistratie

Op deze pagina vind je informatie over de volgende onderwerpen:

A.  LBRT Overgangsregeling Basisregistratie
B.  LBRT Overgangsregeling Generalist/Specialist

A.  LBRT OVERGANGSREGELING BASISREGISTRATIE

De LBRT Basisregistratie had een geldigheidsduur van maximaal drie jaar. Voor leden met een verlopen LBRT Basisregistratie is een speciale overgangsregeling opgesteld, om een goede overgang naar het nieuwe LBRT Kwaliteitsregister te waarborgen. De leden waarvan de basisregistratie na drie jaar zou zijn verlopen hebben verlenging gekregen, deze periode eindigt op 31 december 2021. Deze geregistreerde leden vallen daarmee in de groep waarvoor een overgangsregeling is opgesteld.

Voor leden van wie de basisregistratie op dit moment verlopen is, gelden de volgende mogelijkheden:

 1. ​Voldoe je aan de eisen voor de LBRT Basisregistratie Generalist of de LBRT Registratie Specialist? Dan kan je deze aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.
 2. Voldoe je niet aan de eisen voor de LBRT Basisregistratie Generalist of LBRT Specialist? Maar voldoe je wél aan de eisen voor de LBRT Overgangsregeling Basis Herregistratie? Dan kan je deze aanvragen. Verderop op deze pagina vind je meer informatie over de voorwaarden voor LBRT Overgangsregeling Basis Herregistratie. 
 3. Voldoe je niet aan de eisen voor de LBRT Overgangsregeling Basis Herregistratie, maar voldoe je wél aan de eisen van de LBRT Basisregistratie, dan mag je nog één keer de LBRT Basisregistratie aanvragen. Hier vind je meer informatie over de voorwaarden voor de LBRT Basisregistratie.
 4. Voldoe je aan geen van de bovengenoemde voorwaarden, maar hecht je aan de LBRT Basisregistratie, neem dan contact op met bureau@lbrt.nl om een aanpak op maat te maken voor de LBRT Basisregistratie In Opleiding.
 5. Als je niet langer interesse hebt in de LBRT Basisregistratie laat dat dan weten door een mail te sturen naar bureau@lbrt.nl We zullen je Basisregistratie dan uitschrijven uit het kwaliteitsregister en je naam en woonplaats in het kwaliteitsregister op de website van de LBRT verwijderen.

​LET OP: Leden van wie de periode van de basisregistratie nog niet verlopen is, blijven daarin tot het eind van de periode. Daarna kun je bovenstaande stappen doorlopen voor je nieuwe LBRT Basisregistratie, herregistratie of registratie als LBRT generalist of LBRT Specialist. Zie punt 1.


​Voorwaarden LBRT Herregistratie Overgangsregeling Basisregistratie:

 1. De remedial teacher heeft de afgelopen drie jaar deelgenomen aan scholing/permanente educatie met een waarde van ten minste 120 accreditatiepunten door het volgen van congressen, regioavonden, cursussen en opleidingen en/ of intervisie zoals beschreven in het document 'Opbouw accreditatiepunten herregistratie'. De voorwaarden en aanbevelingen in intervisie zoals beschreven in het document 'Intervisiegroep' met het daarbijbehorende format (bijlage 2) om de intervisiebijeenkomsten te laten aftekenen en  'verschillende werkvormen van intervisie'. Deelname wordt door de LBRT aanbevolen.

 2. In de coronaperiode is niet iedereen in de gelegenheid geweest passende scholing te volgen. De LBRT gaat ervan uit dat de coronaperiode in ander opzicht bijgedragen heeft aan ontwikkeling en permanente educatie, bijvoorbeeld door de overstap naar online werken. Per maand dat het niet mogelijk was accreditatiepunten te vergaren worden 4 punten toegekend. Het betreft de periodes maart tot en met juni in 2020 (4 maanden) en januari tot en met april 2021 (4 maanden).

 3. Voldoen aan de opleidingseisen: Master (S)EN diploma behaald met ten minste 3 modules op het gebied van leren of een gelijkwaardig door de NVAO/LBRT geaccrediteerde opleiding. Deze opleidingen vind je hier.

 4.  Aantoonbaar 450 uur werkervaring opgebouwd de afgelopen drie jaar (150 uur per jaar) als remedial teacher met Basisregistratie in het onderwijs of eigen praktijk door:
 • Werkgeversverklaring (bij loondienst) - een verklaring van uren, geen loongegevens of
 • Uittreksel KvK

​   5. ​Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal zes maanden oud. Deze wordt alleen gevraagd als niet eerder een VOG aangeleverd is en kan op twee manieren:

 • via je werkgever
 • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier. Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina van dit formulier in en de datum op de laatste pagina. Je maakt een afspraak bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente waar je staat ingeschreven en dien hier het ingevulde aanvraagformulier in. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag aan de Gemeente wanneer je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post. Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Kosten LBRT Herregistratie Overgangsregeling Basisregistratie:

Kosten LBRT Overgangsregeling Herregistratie € 75,-. Over te maken naar IBAN NL88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, onder vermelding van 'LBRT Overgangsregeling Herregistratie en je lidnummer'.

 

LBRT Herregistratie Overgangsregeling Basisregistratie aanvragen:

Wil je de LBRT Overgangsregeling Herregistratie aanvragen?  Download het Aanvraagformulier LBRT Herregistratie Overgangsregeling Basisregistratie en stuur het volledig ingevuld en ondertekend mét de bijlagen digitaal naar bureau@lbrt.nl   

 

 

B.  LBRT OVERGANGSREGELING HERREGISTRATIE GENERALIST/SPECIALIST 

Voor leden met een LBRT Registratie Generalist/Specialist kan op de eerstvolgende vervaldatum de LBRT Registratie Generalist / Specialist worden verlengd als de LBRT geregistreerd Generalist / Specialist heeft voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. De afgelopen vijf jaar deelgenomen aan scholing/permanente educatie met een waarde van ten minste 200 accreditatiepunten (40 punten per jaar) door het volgen van congressen, regioavonden, cursussen en opleidingen zoals beschreven in het document 'Opbouw accreditatiepunten herregistratie', en/of deelname in Intervisie zoals beschreven in het document 'Intervisiegroep' met het daarbijbehorende format (bijlage 2) om de intervisiebijeenkomsten te laten aftekenen en  'verschillende werkvormen van intervisie'.
 2. In de coronaperiode is niet iedereen in de gelegenheid geweest passende scholing te volgen. De LBRT gaat ervan uit dat de coronaperiode in ander opzicht bijgedragen heeft aan ontwikkeling en permanente educatie, bijvoorbeeld door de overstap naar online werken. Per maand dat het niet mogelijk was accreditatiepunten te vergaren worden 4 punten toegekend. Het betreft de periodes maart tot en met juni in 2020 (4 maanden) en januari tot en met april 2021 (4 maanden).
 3. Aantoonbaar 750 uur werkervaring opgebouwd de afgelopen vijf jaar (150 uur per jaar) als LBRT Generalist of LBRT Specialist Remedial Teacher in het onderwijs of eigen praktijk door 
  • Werkgeversverklaring (bij loondienst)
  • Uittreksel KvK
 4. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal zes maanden oud. Deze wordt alleen gevraagd als niet eerder een VOG aangeleverd is en kan op twee manieren:
 • via je werkgever
 • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier. Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina van dit formulier in. Je maakt een afspraak bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente waar je staat ingeschreven en dien hier het ingevulde aanvraagformulier in. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag aan de Gemeente wanneer je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post. Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie  


​Kosten LBRT Overgangsregeling Herregistratie Generalist / Specialist
Kosten € 25,-. Over te maken naar IBAN NL88 INGB 0006 9042 54 t.n.v. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, onder vermelding van 'LBRT Overgangsregeling Herregistratie en je lidnummer'.