U bent hier:

Registratie LBRT Generalist en LBRT Specialist

VERDIEPING van de KWALITEITSREGISTRATIE: LBRT GENERALIST EN LBRT SPECIALIST

Na of tijdens de LBRT Registratie kan de geregistreerd remedial teacher in plaats van herregistratie kiezen voor meer verdieping. Hierbij kan gekozen worden voor LBRT Specialist òf LBRT Generalist. Deze verdiepingen van de LBRT Registratie staan naast elkaar, op hetzelfde niveau. Het is mogelijk zowel een specialist als een generalist registratie te behalen. Het zijn extra mogelijkheden voor de Geregistreerd remedial teacher zich te onderscheiden in kwaliteit en professionaliteit. Hierbij staan vooral de onderzoeksvaardigheden en het planmatig handelen centraal in de begeleiding van de leerling, als coach van de leraar of in verbetertrajecten op scholen.

Aanvullende voordelen voor de Registratie van LBRT Generalist of LBRT Specialist

 • Erkenning van de professionele onderzoeks- en handelingsvaardigheden van de remedial teacher.
 • Erkenning van de remedial teacher als preferente partner in coach- en verbetertrajecten.
 • Stimuleren van uitwisselen van kennis op landelijk en regionaal niveau middels intervisie.
 • Actieve aanbeveling van de Generalist en Specialist door de LRBT bij verzoeken tot samenwerking van derden met een remedial teacher.
 • Vermelding van de specifieke expertise van de remedial teacher op de website van de LBRT.
 • Hogere vergoedingen bij arrangementen van enkele samenwerkingsverbanden (basis, ervaren en expert (o.a. bij SWV de Eem).
 • Participatie in beleidsvormende commissies en klankgroepen namens de LBRT bijvoorbeeld bij ‘Opstellen brede vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie’ en ‘Het Stimuleringsprogramma’ of ‘Ernstige Rekenproblemen’, waardoor uitbreiding van het professionele netwerk buiten de  beroepsgroep mogelijk is.

Aanvullende voordelen voor ouders, leerlingen, scholen en samenwerkingsverbanden om te werken met een LBRT Generalist of LBRT Specialist:

 • Een remedial teacher waarvan de professionele onderzoeks- en handelingsvaardigheden door de LBRT getoetst en erkend zijn.

Voorwaarden

Voor een registratie als LBRT generalist of LBRT specialist gelden de volgende voorwaarden.

 1. In bezit van de LBRT Registratie, LBRT Geregistreerd Remedial Teacher of de Basisregistratie oude model.

 2. Voldoen aan de gestelde opleidingseisen: Master (S)EN diploma behaald met ten minste 3 modules op het gebied van leren of een gelijkwaardig door de NVAO/LBRT geaccrediteerde opleiding. Deze opleidingen vind je hier.

 3. Het volgen van de startbijeenkomst cursus “Schrijven van een onderzoeksverslag en handelingsplan” wordt aanbevolen.

 4. De LBRT beveeld van harte aan om deel aan intervisie te nemen zoals beschreven in het document 'Intervisiegroep' met het daarbijbehorende format (bijlage 2) om de intervisiebijeenkomsten te laten aftekenen en  'verschillende werkvormen van intervisie'. (Niet verplicht)

 5. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal zes maanden oud. Deze wordt alleen gevraagd als niet eerder een VOG aangeleverd is. Een VOG aanvragen kan op twee manieren:
 • via je werkgever
 • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier. Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina van dit formulier in en de datum op de laatste pagina. Je maakt een afspraak bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente waar je staat ingeschreven en dien hier het ingevulde aanvraagformulier in. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag aan de Gemeente wanneer je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post. Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

    6.  Indienen van twee casussen. De generalist doet dit op twee verschillende vakgebieden, de specialist op één hoofdvakgebied. Worden de  casussen binnen hetzelfde vakgebied aangeboden, dan moet er voldoende onderscheid zijn tussen de verschillende  domeinen, leeftijd en kenmerken van het kind. Hiervoor wordt een korte toelichting geschreven waarin de casussen van elkaar verschillen (maximaal 250 woorden).

Voor de twee casussen zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Casus 1: Het afronden van de cursus ‘Behandelaar ERWD”, de cursus ‘Lezen, spelling en dyslexie’ of de cursus ‘Moderne vreemde talen’, inclusief een ingeleverde casus van één van deze opleidingen die onder supervisie gemaakt is.
  Casus 2: het inleveren van één casus, die geheel zelfstandig gemaakt is, waarbij het hele proces van intake tot uitvoering nauwkeurig wordt beschreven en beredeneerd. De casus kan betrekking hebben op:
  o een leerling, bij voorkeur in verschillende vakgebieden;
  o Of een verbetertraject in een school voor een vakgebied of als coach van een leerkracht.
 2. Inleveren van twee zelfstandig gemaakte casussen waarbij het hele proces van intake tot uitvoering nauwkeurig wordt beschreven en beredeneerd. De casus kan betrekking hebben op:
  o een leerling, bij voorkeur in verschillende vakgebieden;
  o Of een verbetertraject in een school voor een vakgebied of als coach van een leerkracht.

Kosten Registratie LBRT Generalist of LBRT Specialist

Kosten € 225,- 

Registratie LBRT Generalist of LBRT Specialist aanvragen

Log eerst in op je ledenprofiel -> mijn profiel en ga naar 'mijn evenementen'. Daar vind je het evenement 'LBRT Generalist' of het evenement 'LBRT Specialist'.
Klik hier om meteen naar de aanvraag voor LBRT Generalist te gaan
Klik hier om meteen naar de aanvraag voor LBRT Specialist te gaan

Klik in het evenement op 'ticket kopen' en doorloop alle stappen.
Je aanvraag komt vervolgens direct in het LBRT ledensysteem te staan en wij nemen je aanvraag binnen 1 maand in behandeling. 

Documenten behorende bij de aanvraag Registratie LBRT Generalist en LBRT Specialist