U bent hier:

Kennislidmaatschap

Heb jij geen onderwijsbevoegdheid en oefen je het vak van remedial teacher niet uit, maar heb je wel belangstelling voor het vak en blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen? Dan kun je een kennislidmaatschap aangaan bij de LBRT!

Een kennislidmaatschap kost 89,50 euro per jaar. Eenmalig worden er inschrijfkosten berekend van 25 euro. Wil je geen gebruik maken van een automatische incasso, dan komen er € 10,- administratiekosten bij.

Het kennislidmaatschap geeft toegang tot dezelfde rechten en plichten als het standaard lidmaatschap met uitzondering van:

  • Je hebt als kennislid geen stemrecht in de ALV
  • De collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet langer van toepassing.

Ik word kennislid, want de LBRT biedt mij

  • 5x per jaar het Tijdschrift voor Remedial Teaching
  • Kennisdeling binnen de vereniging
  • Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering
  • Korting bij activiteiten van de LBRT Academie en de regiobijeenkomsten
  • Korting op producten en evenementen
  • Profiteren van LBRT acties met partners
  • Belangenbehartiging
  • Informatie over actuele onderwijsontwikkelingen ten behoeve van ons vakgebied

De vereniging hanteert een beroepsprofiel en een gedragscode en verwacht van haar leden dat zij deze onderschrijven en uitdragen in de uitoefening van het werk.

Mail voor vragen naar: bureau@lbrt.nl

Klik hieronder om je in te schrijven: