U bent hier:

Pensioenlidmaatschap

Het pensioenlidmaatschap geeft toegang tot dezelfde rechten en plichten als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van:

 • Je hebt als pensioenlid geen stemrecht in de ALV;
 • De collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet langer van toepassing.

Je komt in aanmerking voor het pensioen lidmaatschap als één van de volgende situaties van toepassing is:

 1.  Je met (pré-)pensioen bent en niet langer werkzaam
 2.  Je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt én niet langer het vak van remedial teacher uitoefent (maar nog wel werkzaam in een ander vak dan remedial teaching)

Je kan pensioenlidmaatschap aanvragen als één van bovenstaande situaties voor 1 april van het lidmaatschapsjaar van toepassing zijn.

De kosten van een pensioenlidmaatschap zijn € 89,50. Wil je geen gebruik maken van een automatische incasso, dan komen er € 10,- administratiekosten bij.

Ik word pensioenlid, want de LBRT biedt mij

 • 5x per jaar het Tijdschrift voor Remedial Teaching
 • Kennisdeling binnen de vereniging
 • Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering
 • Korting bij activiteiten van de LBRT Academie en de regiobijeenkomsten
 • Korting op producten en evenementen
 • Profiteren van LBRT acties met partners
 • Belangenbehartiging
 • Informatie over actuele onderwijsontwikkelingen ten behoeve van ons vakgebied

De vereniging hanteert een beroepsprofiel en een gedragscode en verwacht van haar leden dat zij deze onderschrijven en uitdragen in de uitoefening van het werk.

Mail voor vragen naar: bureau@lbrt.nl

Klik hieronder om je in te schrijven: