U bent hier:

Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie

De term dyslexie komt uit het Grieks en Latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Er zijn meerdere theorieën in omloop over de oorzaak van dyslexie. De wetenschap is het er in ieder geval over eens dat dyslexie in grote mate erfelijk bepaald is. Kinderen van ouders met dyslexie hebben een grotere kans om zelf dyslexie te krijgen, dan kinderen waarbij geen dyslexie in de familie voorkomt. Uiteraard kunnen remedial teachers helpen. Als dyslexie is vastgesteld bij een kind, dan is de schoolbegeleiding geregeld. Iedere school kan zijn eigen beleid bepalen, dus kan de begeleiding per kind verschillen. WIlt u meer informatie of zoekt u een professional? Neem dan contact op met een specialist bij u in de buurt. 

De LBRT is betrokken bij en zit in landelijke stuurgroepen die over dit onderwerp gaan. Wij maken ons hard voor de beste begeleiding en hulp in het onderwijs. Klik op Dyslexie Centraal, Brede Vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie voor meer informatie. 

Dyscalculie

In Nederland onderscheiden we Ernstige Reken-Wiskundeproblemen (ERWD) en Dyscalculie. Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht en is nauw verwant aan dyslexie. Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Ernstige rekenproblemen kunnen ontstaan als er onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd tussen het (reken)onderwijs en de onderwijsbehoeften van de leerling. De kenmerken van het onderwijs sluiten dan niet of onvoldoende aan bij de (aangeboren en verworven) kenmerken van de leerling. Er wordt van dyscalculie gesproken als ernstige rekenproblemen, ondanks langdurige deskundige begeleiding en zorgvuldige afstemming, hardnekkig blijken en onveranderd blijven bestaan.

Klik op Protocol Dyscalculie en ERWD voor meer belangrijke informatie over dit onderwerp.