U bent hier:

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. De brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie wil hieraan een bijdrage leveren. 

Hoe kunnen professionals in onderwijs en zorg leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen het beste ondersteunen? Wat zijn goede instrumenten voor het uitvoeren van diagnostiek? Wat zijn effectieve behandelmethodes bij dyslexie? Welke hulpmiddelen kunnen professionals inzetten ter ondersteuning van jeugdigen met dyslexie en hun ouders? Welk minimaal taalniveau moeten jeugdigen hebben voordat professionals het risico op dyslexie bij anders- of meertaligen kunnen signaleren? Voor deze en andere vragen biedt de richtlijn handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

Stapsgewijze ontwikkeling

De richtlijn Dyslexie is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De projectorganisatie was belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut. Het document is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldig ontwikkelproces. Een werkgroep bestaande uit wetenschappers en praktijkexperts met relevante expertise rond de signalering, diagnostiek, ondersteuning en/of behandeling van dyslexie heeft de richtlijn ontwikkeld. Inhoudelijke experts, leden van beroepsverenigingen en cliënten hebben feedback gegeven op het concept van de richtlijn. Daarnaast is de richtlijn in de praktijk van onderwijs en zorg getest. Alle commentaren zijn, na weging, verwerkt in de definitieve versie. 

Professionele standaard

De richtlijn is geautoriseerd door NIP, NVO en LBRT en onderschreven door het NKD en behoort tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen. Dit betekent dat de richtlijn door alle professionals wordt toegepast óf dat zij daar gemotiveerd van afwijken. De richtlijn is immers gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten en op 'wat werkt’.

Producten

De richtlijn is te vinden op deze website. Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar. Hier kun je de meeste actuele tekst van de richtlijn, werkkaarten en informatie vinden.

 

De LBRT Opleiding Lezen, Spelling en Dyslexie

De LBRT ACADEMIE verzorgt  de succesvolle en populaire cursus voor Lezen, Spelling en Dyslexie. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten gegeven door drs. Frans van de Heuvel.

In deze cursus leer je:

- het signaleren van lees- en/of spellingproblemen;

- het diagnosticeren van lees- en/of spellingproblemen;

- het begeleiden van de leerlingen op basis van een plan van aanpak

- planmatig handelen middels een handelingsplan en sessieplan

- communicatie met alle betrokkenen.

 

Studiebelasting:

25 contacturen en 25 uren voorbereiding en uitwerken van de casus. Een goedgekeurde casus kan gebruikt worden voor de LBRT Registratie, LBRT Generalist, LBRT Specialist of voor het behalen van 50 accreditatiepunten in het kader van de herregistratie.

Accreditatiepunten LBRT:  Inclusief eindopdracht 70, excl. eindopdracht 40.

Meer informatie en inschrijven:

De actuele planning van de LBRT Academie en de Cursus 'Lezen, Spelling en Dyslexie', meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Voor eventuele vragen of opmerkingen, kun je een e-mailbericht sturen naar: bureau@lbrt.nl