U bent hier:

Dyslexie Centraal

Op de website van Dyslexie Centraal kunnen scholen, remedial teachers en ouders alles vinden over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg. je vindt er aanwijzing voor de invulling van ondersteuningsniveau 1, 2, 3 en 4. Daarnaast is er veel informatie over best practices, beleving, filmpjes en achtergronden van dyslexie te vinden.

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie is een meerjarig programma om de aanpak Dyslexie geintegreerd te verbeteren. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigers van vele onderwijs- en zorgpartners actief, waaronder de LBRT. Hier kun je de ontwikkelingen binnen dit programma volgen, en vind je informatie over de verschillende activiteiten en opbrengsten van het programma. Het programma staat in het verlengde van het Masterplan Dyslexie, dat nu niet meer actief is. Al het goede dat in het kader van het Masterplan Dyslexie al is ontwikkeld, blijft nog wel bruikbaar en beschikbaar via het Stimuleringsprogramma en deze website.  

In deze folder vind je in het kort de belangrijkste informatie over het Stimuleringsprogramma. Dit filmpje beschrijft de werkwijze van het Stimuleringsprogramma. 

 

De LBRT Opleiding Lezen, Spelling en Dyslexie

De LBRT ACADEMIE verzorgt  de succesvolle en populaire cursus voor Lezen, Spelling en Dyslexie. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten gegeven door drs. Frans van de Heuvel.

In deze cursus leer je:

- het signaleren van lees- en/of spellingproblemen;

- het diagnosticeren van lees- en/of spellingproblemen;

- het begeleiden van de leerlingen op basis van een plan van aanpak

- planmatig handelen middels een handelingsplan en sessieplan

- communicatie met alle betrokkenen.

 

Studiebelasting:

25 contacturen en 25 uren voorbereiding en uitwerken van de casus. Een goedgekeurde casus kan gebruikt worden voor de LBRT Registratie, LBRT Generalist, LBRT Specialist of voor het behalen van 50 accreditatiepunten in het kader van de herregistratie.

Accreditatiepunten LBRT:  Inclusief eindopdracht 50, excl. eindopdracht 25.

Meer informatie en inschrijven:

De actuele planning van de LBRT Academie en de Cursus 'Lezen, Spelling en Dyslexie', meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Voor eventuele vragen of opmerkingen, kun je een e-mailbericht sturen naar: bureau@lbrt.nl