U bent hier:

Protocol Dyscalculie en ERWD

Wat is het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie? (ERWD)

In het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) wordt beschreven wat het onderwijs kan doen aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en hoe er uiteindelijk geconstateerd kan worden of er sprake is van dyscalculie.

Inhoud van het protocol ERWD:

  • de uitgangspunten van het protocol
  • signalen van ernstige reken-wiskundeproblemen
  • de daarbij in te zetten didactische modellen en
  • een uitvoerig stappenplan

Doel van het Protocol ERWD

  • het bieden van passend rekenwiskunde-onderwijs aan alle leerlingen
  • het bieden van handreikingen voor de preventie van reken-wiskundeproblemen
  • het bieden van handreikingen en richtlijnen om problemen in de reken-wiskundige ontwikkeling vroegtijdig te signaleren en te verhelpen
  • het verhogen van de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen met (ernstige) rekenwiskunde-problemen of dyscalculie
  • alle leerlingen te brengen tot een passend, acceptabel niveau van functionele gecijferdheid.

De drie verschenen Protocollen

De LBRT Opleiding ERWD

Cursus 'Specialist Ernstige Rekenproblemen/Wiskunde en Dyscalculie (ERWD)

De LBRT ACADEMIE verzorgt  de succesvolle en populaire cursus voor rekenproblemen: 'Specialist ERWD'. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten gegeven door o.a. Prof. Dr. Hans van Luit, dr. Jarise Kaskens en drs. Joep van Vugt.

Tijdens de cursus krijg je ruimschoots informatie over hoe je (ernstige) rekenproblemen effectief kunt behandelen en ga je aan de slag met eigen casuïstiek. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen van dyscalculie en de wetenschappelijke achtergrond. Er is aandacht voor de opbouw van een onderzoek, het voeren van rekengesprekken, het uitvoeren van een rekenonderzoek en aanwijzingen voor het behandelen van rekenproblemen. Je leert over het opzetten van een handelingsplan, sessies en reken(onderzoek)materialen. De cursus biedt geen kant-en-klare behandelvoorstellen, maar voorziet je van informatie om de behandeling zelfstandig uit te voeren. Tijdens deze cursus worden supervisiegroepen samengesteld waarin je onder begeleiding van de docent in een kleine groep dieper ingaat op de eigen ervaring en de problematiek die je tegenkomt.

Bij succesvol afronden van de cursus kun je de titel “Specialist ERWD’ voeren in je professionele communicatie.

Studiebelasting:

25 contacturen en 25 uren voorbereiding en uitwerken van de casus. Een goedgekeurde casus kan gebruikt worden voor de LBRT Registratie, LBRT Generalist, LBRT Specialist of voor het behalen van 70 accreditatiepunten in het kader van de herregistratie.

Accreditatiepunten LBRT:  Inclusief eindopdracht 70, excl. eindopdracht 40.

Meer informatie en inschrijven:

De actuele planning van de LBRT Academie en de Cursus 'Specialist Ernstige Rekenproblemen/Wiskunde en Dyscalculie (ERWD), meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Voor eventuele vragen of opmerkingen, kun je een e-mailbericht sturen naar: bureau@lbrt.nl