U bent hier:

Remedial Teaching in Passend Onderwijs

Hoe kan de expertise van de remedial teacher optimaal worden ingezet, zowel in het onderwijs (Wet Passend Onderwijs) als in de jeugdhulp (Jeugdwet)?

De positionering van de remedial teacher vindt plaats binnen de onderwijszorgketen. Binnen Passend Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Daarenboven is er sprake van externe zorg, die o.a. door de jeugd-ggz of particuliere praktijken wordt verzorgd. Onderstaand schema geeft de fasen van ondersteuning en zorg in de gehele onderwijszorgketen weer. Het schema dient cumulatief gelezen te worden: als een leerling bijvoorbeeld naar niveau 4 (externe zorg) wordt verwezen, dienen zorgniveau 1, 2 & 3 voortgezet te worden, echter nu sámen met de zorg.

Op alle niveaus worden ouders/verzorgers gezien als educatief partner.

Hier kan je de volledige factsheet RT in passend onderwijs downloaden.