U bent hier:

Tarieven voor Remedial Teaching

Remedial teachers die werken als zzp' er zijn zelf verantwoordelijk voor de tarieven die zij berekenen.

Volgens de Mededingingswet zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die tot gevolg kunnen hebben dat de vrije marktwerking verhinderd wordt, verboden.
De controle op deze wetgeving berust bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Dit betekent dat er vanuit de LBRT geen richtlijnen gegeven worden voor de tarieven voor remedial teaching.

Formuleringen in de trant van “Voor het tarief worden de richtlijnen van de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers gehanteerd" komen dus niet overeen met de handelswijze vanuit de beroepsvereniging.