U bent hier:

Veelgestelde vragen

Heeft u als ouder vragen, kijk dan hier bij de veelgestelde vragen en vind direct antwoord op uw vraag.

Mocht u meer informatie wensen, neem gerust contact op met de LBRT, stuur een mail naar bureau@lbrt.nl

1) Wordt remedial teaching vergoed door de zorgverzekeraars? Voor een (basis) geregistreerd rt’er zijn er op dit moment alleen bij zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid (aanvullende verzekering AV-GeZZin, AV-Totaal en AV-Cum Laude) vergoedingen voor ouders mogelijk. Wellicht als de remedial teacher deelgenoot uitmaakt van een grotere groepspraktijk met orthopedagogen en psychologen zullen vergoedingen via de gemeentes mogelijk zijn. Hiervoor kan de hoofdbehandelaar de remedial teacher inzetten via de tenzij-regeling.

Heeft een kind (tot en met 12 jaar) ernstige dyslexie? Neem dan contact op met uw gemeente voor vergoeding vanuit de Jeugdwet. Een dyslexie-onderzoek wordt door een gemeente vergoed als er sprake is van driemaal achtereenvolgens een E-score op de Cito DMT. U kunt ook op school navragen wat de mogelijkheden zijn.

2) Welke tarieven hanteren remedial teachers? Iedere remedial teacher die werkt als zzp'er is zelf verantwoordelijk voor de tarieven die hij/zij berekent. Volgens de Mededingingswet zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die tot gevolg kunnen hebben dat de vrije marktwerking verhinderd wordt, verboden. De controle op deze wetgeving berust bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit betekent dat er vanuit de LBRT geen richtlijnen gegeven worden voor de tarieven voor remedial teaching. Formuleringen in de trant van “Voor het tarief worden de richtlijnen van de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers gehanteerd" komen dus niet overeen met de handelswijze vanuit de beroepsvereniging.

3) Eindexamens Voor de juiste en actuele informatie over de centrale examens en de rekentoets VO kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. Deze website bevat algemene informatie over de eindexamens die van belang kan zijn voor leerlingen, hun ouders en de docenten.
Ondersteuningsbehoeften:
- Mag je met meerdere diagnoses extra tijd bovenop je extra tijd ontvangen?
Nee. Als sprake is van meerdere beperkingen, mogen de tijdverlengingen op grond van verschillende beperkingen niet bij elkaar worden opgeteld.
Uitzondering: Als een kandidaat met dyslexie het Nederlands onvoldoende beheerst en maximaal zes schooljaren inclusief het eindexamenjaar (Nederlandstalig) onderwijs heeft gevolgd in Nederland, kan twee maal een half uur worden toegekend.
Bron: Examenblad.nl

Relevante onderwerpen:

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2024

Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte