U bent hier:

Beroepsprofiel

Opleiding

 • De remedial teacher beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. 

 • De remedial teacher heeft een post-hbo of Master (S)EN- opleiding met goed gevolg afgerond aan een van de drie geaccrediteerde hogescholen (Windesheim, Fontys, Seminarium HU)
   

Kennis en vaardigheid  

De remedial teacher dient:

 • Te beschikken over de noodzakelijke achtergrondkennis op het gebied van theoretische verklaringsmodellen.

 • De daartoe geëigende ortho-didactische en pedagogische kennis van de ontwikkeling van het kind toe te kunnen passen wat betreft: sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie, motoriek.

 • kennis en vaardigheid te bezitten aangaande Handelingsgericht Werken bij pedagogisch-didactisch onderzoek en verslaglegging dienaangaande.

 • Gebruik te kunnen maken van een op dat moment daartoe geëigende gesprekstechniek.

 • Kennis te hebben van de didactische lijn van diverse methodes, heden ten dage gebruikt in de verschillende vak- en vormingsgebieden.

 • Kennis te hebben van specifieke leer- en hulpmiddelen.

 • Kennis te hebben van verschillende leerstrategieën en deze kennis te kunnen gebruiken bij het handelen met leerlingen.

 • Kennis te hebben van verschillende observatiemodellen en deze te kunnen toepassen.

 • Te beschikken over achtergrondkennis van specialismen, zoals dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, vroegtijdige onderkenning, etc.

 • Kennis te hebben van de diverse omringende disciplines om tijdig en vakkundig te kunnen verwijzen.

 • Kennis te hebben van het vigerend Nederlandse onderwijsstelsel en het Nederlands onderwijsbeleid.