U bent hier:

Registratie en Accreditatie

De LBRT heeft sinds 1995 voor remedial teachers de mogelijkheid ingesteld voor een beroepsregistratie. De vereniging garandeert de kwaliteit en deskundigheid van de door haar geregistreerde leden. Alleen remedial teachers die aan de kwaliteitseisen van de LBRT voldoen, komen in aanmerking voor de LBRT-registratie. Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie die als volgt is samengesteld:

  • Een lid van het bestuur LBRT

  • Minimaal drie externe beoordelaars via de opleidingen

Het beoordelingstraject is volledig anoniem.

De doelstelling  van deze commissie is tweeledig:

1) het bewaken van de kwaliteit van de registraties en daarmee van de geregistreerde leden
2) het accrediteren van scholingsaanbod van externe partners
 

Activiteiten

  • Beoordelen registratieaanvragen van individuele leden

  • Beoordelen van accreditatieaanvragen van scholingsaanbieder

Leden

  • Joep van Vugt

  • Frans van den Heuvel

  • Thea Deckers

  • A. Urff

  • Gerjan van Dijken

  • Marion Vliegenthart