U bent hier:

Klachtencommissie

De LBRT heeft ten behoeve van haar LBRT-geregisteerde leden een klachtenreglement en klachtenprocedure ingesteld en een onafhankelijke klachten commissie samengesteld. Het klachtenreglement en de klachtenprocedure zijn uitsluitend van toepassing voor LBRT-geregistreerde leden. Een klacht tegen overige leden wordt niet door de klachtencommissie in behandeling genomen. 

De LBRT klachtencommissie is een onafhankelijke commissie bestaande uit drie personen. De klachtencommissie neemt klachten over LBRT-geregistreerde leden in behandeling die betrekking hebben op het beroepsmatig handelen in strijd met de gedragscode van de LBRT. In het geval zo’n klacht binnenkomt volgt een procedure zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2012. De klachtencommissie werkt samen en stelt een oplossingsrichting voor.  Overeenkomstig de klachtenprocedure zijn alle leden van de klachtencommissie onafhankelijk.

 De klachtencommissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter Commissie:          Drs. Jos Huijser (onderwijskundige)

Lid:                                        Mr. Esther Brouwer-van Vliet (jurist)

Lid:                                        Drs. Marleen Radermacher (orthopedagoog)

Voor vragen over het klachtenreglement of de procedure, kunt u contact opnemen met bureau@lbrt.nl.