U bent hier:

Visie en Missie

Visie

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers is van mening dat alle kinderen en volwassenen een onderwijsaanbod moeten kunnen krijgen dat past bij hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Zij moeten– waar nodig met specifieke onderwijsondersteuning – kansen krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Specifieke onderwijsbehoeften moeten evidence based verantwoord en professioneel uitgevoerd worden door specialisten. Remedial Teachers zijn deze onderwijszorgspecialisten.

Missie

De Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers is een vereniging die zich sterk maakt voor belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking van de remedial teaching in het algemeen en de remedial teacher in het bijzonder. De vereniging anticipeert op de ontwikkelingen in het onderwijs, wetenschap en maatschappij en volgt deze kritisch. Leden van de LBRT stellen het belang van de leerling centraal en zijn zich bewust van eigen vaardigheden, kennis en de grenzen daarvan. De LBRT wil een toonaangevende, krachtige en invloedrijkevereniging zijn om zo de belangen van de remedial teaching en de remedial teacher goed te kunnen behartigen.

 

De missie werd vastgesteld tijdens de ALV, 1997. Kernwaarden die anno 2023 nog steeds gelden.