U bent hier:

OPROEP AAN SCHOLEN: Werk met gekwalificeerde remedial teachers. JUIST NU!

OPROEP AAN SCHOLEN: Werk met gekwalificeerde remedial teachers. JUIST NU!

De opmars van betaalde bijlessen en huiswerkbegeleiding vergroot de kansenongelijkheid tussen leerlingen. Daarvoor waarschuwde de Onderwijsraad dinsdag in een advies aan het demissionaire kabinet. Meer dan een kwart van de scholieren maakt gebruik van aanvullend onderwijs. Dit leidt volgens de raad af van de kerntaak van scholen: het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. De Onderwijsraad adviseert overheid, schoolbesturen en scholen om het publieke karakter van het onderwijs beter te beschermen. De LBRT onderschrijft dit advies. Als beroepsvereniging wijst zij op het belang van professionele begeleiding en een duidelijke scheiding tussen commerciële bedrijven en gekwalificeerde professionals die in de school werken om juist deze leerlingen te ondersteunen. Alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, hebben recht op onderwijs dat past bij hun mogelijkheden. “Er bestaat tegenwoordig een te grote verscheidenheid aan privaat onderwijsaanbod. Er is veel commercieel aanbod bijgekomen, dat weliswaar kan bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Maar er kleven ook risico’s aan de groei van het private aanbod en de verstrengeling met het publiek bekostigd aanbod. Privaat aanbod dat alleen toegankelijk is voor leerlingen van wie de ouders dat kunnen betalen, zet andere leerlingen op achterstand. Dit is een bekende beweging die al jaren gaande is,” aldus

Marion Vliegenthart, directeur van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. “De kwaliteit van het onderwijs verschraalt als scholen voor een deel van hun doelen en taken verwijzen naar aanvullend onderwijs dat niet kosteloos is. Het delen van kennis naar de leerkracht is bij commerciële bijlesactiviteiten in het geheel geen doel, het heeft alleen een verbetering van de betreffende leerling voor ogen. Tevens is er weinig toezicht op de kwaliteit daarvan en leraren hebben geen zeggenschap over wat er inhoudelijk tijdens een bijles gebeurt. Daarom is het van essentieel belang om te werken met erkende professionals. Het liefst in de school, maar daarbuiten mag en kan ook, mits dit in goed overleg met school gebeurt.”

Zet een remedial teacher op school in Juist nu, in een tijd waarin het lerarentekort hoog is en leraren door zowel corona als Passend Onderwijs onvoldoende tijd hebben om de extra ondersteuning te bieden aan de leerlingen die dit nodig hebben, is extra hulp zeer welkom. De school is daarbij eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking. “Precies dan is de inzet van een remedial teacher zo’n goede oplossing” stelt de beroepsvereniging. De remedial teacher is een professional die onderwijs op maat aan de leerling biedt, de intern begeleider ondersteunt en ervoor zorgt dat de leerkracht wordt ontlast. De remedial teacher heeft veel kennis op het aanpakken van verschillende leerproblemen en is in staat deze te delen met de leerkracht. In de transfer naar de leerkracht zit direct het duurzame karakter van inzet van een remedial teacher besloten: van de kennis profiteert niet alleen de betreffende leerling, maar ook de leerkracht en daarmee de gehele groep. Het is van groot belang dat in het rijtje van onderwijspersoneel een remedial teacher wordt opgenomen, die in aanvulling op de leerkracht ondersteunt bij leerproblemen en een bijdrage levert aan de gehele kwaliteit van het onderwijs op school.”

Passende oplossing

Vliegenthart benadrukt: “Als beroepsvereniging zien we dat de professionele kwaliteit van de school continu verbetert als samengewerkt wordt met een team van bestuur (en evt. samenwerkingsverband), intern begeleider, remedial teacher en leerkrachten. In zo’n team wordt onderwijs geboden dat past bij iedere leerling. Een leerling houdt hierdoor aansluiting bij het reguliere onderwijs. Er worden gedegen plannen gemaakt en de remedial teacher draagt bij aan de zorg op niveau 2 en 3 binnen de school. Zij kent de leerlijnen en gaat zowel preventief als signalerend te werk. Juist met deze oplossing kunnen scholen beter profiteren en gebruikmaken van de stevige impulsen van onderwijsversterking, -verbetering en - vernieuwing, die de Onderwijsraad in haar rapport beschrijft.”

LBRT Kwaliteitsregister

Ieder lid dat voldoet aan de gestelde voorwaarden kan opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. De Commissie Registratie (onafhankelijk) en het bureau van de LBRT toetsen of een lid voldoet aan de opleidingseisen en overige voorwaarden. De LBRT kan daarmee garant staan voor de kwaliteit van de in het kwaliteitsregister opgenomen remedial teachers. Opname in het kwaliteitsregister is altijd persoonsgebonden.

“Door samen te werken, bij voorkeur binnen school, maar in ieder geval met een erkend professional als de remedial teacher kan een school kwalitatief goed onderwijs realiseren voor elke leerling.”

Voor meer informatie, neem contact op met bureau@lbrt.nl of kijk op de website: www.lbrt.nl