U bent hier:

Remedial teaching dient fundamentele rol te krijgen in Masterplan Wiersma

Remedial teacher dient fundamentele rol te krijgen in Masterplan Wiersma

 

In april jl. trok de Onderwijsinspectie aan de bel: het niveau van taal en rekenen bij basisschoolleerlingen moet binnen twee jaar verbeterd zijn. Minister Wiersma presenteerde onlangs zijn Masterplan voor o.a. de basisvaardigheden taal en rekenen inhoudelijk. Met als opmerkelijke aanbeveling: basisteams met onderwijsexperts dienen scholen te gaan helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen. “En die onderwijsexperts, dat zijn de remedial teachers,” aldus Marion Vliegenthart - directeur van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Passende oplossing

Vliegenthart komt met een officiële reactie: “Als beroepsvereniging kunnen wij instemmen met dit masterplan. Maar de invulling en bewaking van de kwaliteit van deze teams is van essentieel belang voor het effect op lange termijn. Daarom bieden we de minister onze kennis en ervaring aan om mee te denken en te werken in de uitvoering van het Masterplan. Wij zien -dat wanneer de professionele zeggenschap over de kwaliteit- samen met een team van bestuur (samenwerkingsverband), intern begeleider, leerkracht én remedial teacher wordt gedragen binnen school, dit het beste werkt. Ons advies is helder; de remedial teacher dient altijd deel uit te maken van deze basisteams van onderwijsexperts. Zo kan er zowel preventief als signalerend worden gewerkt en kunnen scholen beter profiteren en gebruik maken van de omschreven stevige impulsen van onderwijsversterking, -verbetering en -vernieuwing, die de minister in zijn plan onderschrijft.”

Ondersteuning leerkracht en school

De minister roept op tot meer ondersteuning van scholen en leraren. “Remedial teachers kunnen participeren in en helpen met de samenstelling van onderwijsexpertteams. Dit zou al op korte termijn kunnen beginnen,” stelt Vliegenthart. Daarnaast benadrukt de minister dat de basisteams pertinent niet tot taak hebben zomaar een plan de school in te gooien en dan maar te kijken hoe ‘ze’ dit gaan uitvoeren. Het dient hierbij te gaan ‘om echte’ hulp. Daar sluit het advies van Vliegenthart op aan. De LBRT wijst op het belang van professionele, kwalitatieve en effectieve begeleiding. Geen snelle ondoordachte commerciële keuzes, maar lange termijnoplossingen die zorgen voor dé ommekeer in leerprestaties in het Nederlandse onderwijsland. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers kan met al haar aangesloten leden een grote bijdrage leveren aan de handen die er tekort zijn in de klas en op scholen. Remedial teachers zijn dé onderwijszorgspecialisten. Met kennis van de leerlijnen en evidence based aanpakken. Ze zijn opgeleid en ervaren in zowel de professionele begeleiding van de leerling, als in coaching en ondersteuning van de leerkracht.

Taak Onderwijsinspectie

Minister Wiersma riep de Onderwijsinspectie op om de verbeteringen van de basisvaardigheden voor de komende jaren als speerpunt aan te merken. Aan hen vroeg hij ook expliciet om samen scherper toe te zien of scholen er alles aan doen om hun bijdrage aan de onderwijskwaliteit te leveren. Bij scholen die dat niet doen, wordt sneller ingegrepen en strenger gehandhaafd. Het niveau moet omhoog. Vliegenthart benadrukt: “door samen te werken, bij voorkeur binnen school, kan een school kwalitatief goed onderwijs realiseren voor elke leerling. Winst valt direct en alleen te behalen als de interventies worden ingezet met evidence based methodieken. Dit zorgt voor de grote inhaalslag en maanden leerwinst,” stelt Vliegenthart.

Kwaliteitsbewaking

Vliegenthart: “opnieuw benadruk ik het grote belang van de opname van remedial teachers binnen de door de minister voorgestelde basisteams. De remedial teacher neemt samen met de leerkracht de zorg op ondersteuningsniveau twee op zich en kan de leerkracht helpen met het differentiëren in de klas. Leerkrachten worden soms geconfronteerd met wel vijf of zes verschillende onderwijsniveaus in één groep. Dit geeft enorme werkdruk en organisatorische problemen. De remedial teacher kan bijspringen en meedenken in het maken van de juiste keuzes. Daarmee wordt bijgedragen aan duidelijke doelen (onderbouwd gekozen) en monitoring hiervan. Als onderwijszorgspecialist neemt de remedial teacher ondersteuningsniveau drie voor haar rekening. Waardoor er onderwijs op maat kan worden aangeboden aan de leerling, de intern begeleider ondersteund wordt en de leerkracht wordt ontlast. Kwaliteitsbewaking is hierbij van essentieel belang. Dat is de lange termijnvisie waar het Nederlandse onderwijs echt baat bij heeft en waardoor leerkrachten worden ondersteund in plaats van belast.”