U bent hier:

Lerarenbeurs verlengd

De lerarenbeurs zal worden verlengd. De regeling zou dit jaar aflopen, maar is door minister Wiersma en minister Dijkgraaf verlengd. Met deze beurs kunnen leraren die een opleiding gaan volgen aan een hogeschool of universiteit een vergoeding aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen.

De beurs is aan te vragen van 1 april tot en met 15 mei 2023.De lerarenbeurs is beschikbaar voor leraren in het funderend onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, voor leraren in het mbo die voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en voor leraren uit het hbo met minimaal een bachelordiploma. Wil je meer informatie? Bekijk dan of je in aanmerking komt voor de beurs. Op de website van DUO https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/ vind je meer informatie over de subsidievoorwaarden en ander voorwaarden.