U bent hier:

Effect van digitale devices in de klas op de spellingsvaardigheden

Dyslexie Centraal heeft op hun LinkedIn-pagina een artikel van Kennisrotonde aanbevolen over het effect van het gebruik van laptops en tablets op de spellingvaardigheden van leerlingen tijdens de les. Dit is ook zeer relevant voor Remedial Teachers.

Het artikel is hier te lezen