U bent hier:

Tijdschrift voor Remedial Teaching

Jaargang 27/ 2019/ nr. 1

De eerste uitgave van 2019 is uit! Hierin onder andere de volgende onderwerpen:

  • Selectief mutisme: Breek de stilte
  • Perfectionisme onder leerlingen: een onderschat probleem!
  • Rekengesprekken voeren: oefening baart kunst
  • Concept maps inzetten bij rekenen: ga mee in de adequate probleemoplossing van het kind
  • Het dilemma: Kasper (12) gooit er met de pet naar. Een ultimatum stellen?
  • Het vernieuwde PI-dictee komt eraan!
  • Gastcolumn Peter Mol: Passend onderwijs, elk kind zijn eigen aanpak
  • Eigen praktijk: wat is er veranderd in 2019?
  • Leesinterventies in groep 3: problemen voorkomen is beter dan genezen

Selectief mutisme: Breek de stilte

Auteur(s): Eustache Sollman

Een kind met selectief mutisme praat thuis wel, maar in andere sociale situaties zoals op school, niet of zeer weinig. In de praktijk blijkt dat het bij een groot deel van deze kinderen om meer dan alleen het niet praten gaat. Zij hebben vaak meerdere angsten en er zijn meer zaken die ze niet durven. Eustache Sollman is gespecialiseerd in selectief mutisme en schreef er het boekBreek de stilte over. In dit artikel legt hij uit wat selectief mutisme is, welke behandelingen er bestaan en welke rol de remedial teacher hierin kan spelen.

 

Auteur(s): Ard Nieuwenbroek

Perfectionisme is een onderschat probleem. Uit onderzoek (2016) van Curran en Hill, gepubliceerd in het Britse tijdschrift Psychological Bulletin, blijkt dat de 20-jarigen van nu hoger (12 procent) scoren op perfectionisme dan studenten van eind jaren tachtig (7,5 procent). De onderzoekers analyseerden data van 41.000 Britse, Canadese en Amerikaanse studenten die uit 164 studies kwamen (looptijd tussen 1989 en 2016). De onderzoekers zien een mogelijke verklaring in onze samenleving die individualistischer en materialistischer is geworden. Daardoor is de competitiedrang gegroeid en dat kan weer leiden tot irreële verwachtingen. Orthopedagoog Ard Nieuwenbroek schreef er onlangs het boek Perfectionistische leerlingen over.

Auteur(s): Marita Eskens

Leren lezen heeft iets magisch. Er gaat een wereld voor de leerling open wanneer hij kan lezen. Een wereld die tot dan toe niet toegankelijk was. Een wereld waarvan hij enkel kon genieten als anderen hem voorlazen. Menig kind staat dan ook te trappelen om naar groep 3 te gaan: het wil zélf boeken kunnen lezen! Helaas verloopt deze ontwikkeling niet bij elk kind even soepel. Met de juiste interventies in groep 3 kunnen leesproblemen veelal worden voorkomen ofvroegtijdig worden aangepakt.
 

Klik hier voor de literatuurlijst