U bent hier:

Jaargang 27/ 2019/ nr. 4

Jaargang 27/ 2019/ nr. 4

Deze editie in Tijdschrift voor Remedial Teaching 

  1. Niet goed kunnen leren is vaak niet weten hóe te leren: baas in eigen brein
  2. Curriculum voor het onderwijs wordt aangepast: wat moet de remedial teacher weten?
  3. Lexicale kwaliteit en begrijpend lezen: meer dan alleen woordenschat!
  4. Feiten en fabels rondom dyslexieonderzoek
  5. Gastcolumn van Bianca Antonissen: Gras groeit niet harder als je eraan trekt
  6. Het begeleiden van dubbel-bijzondere leerlingen: houd interventies passend en klein
  7. Leerlingen met TOS nog erg onzichtbaar in het voortgezet onderwijs en mbo
  8. Het dilemma: autochtone leerling naar meer gemengde school verwijzen?

 

 

Leerlingen met TOS nog erg onzichtbaar in het voortgezet onderwijs en mbo

Auteur(s): Bernadette Sanders

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het voortgezet onderwijs en in het mbo zijn nog erg onzichtbaar en vormen daardoor een erg kwetsbare groep. Dit artikel gaat in op deze groep leerlingen. Hoe kun je ze herkennen en wat kun je doen om hen te helpen? Orthopedagoog en remedial teacher Bernadette Sanders legt het in dit artikel uit.

Klik hier voor de Literatuurlijst

Auteur(s): Sebastian Aravena en Jurgen Tijms

Mensen met dyslexie hebben een specifiek en hardnekkig probleem met het leren lezen en/of spellen. Dit heeft dikwijls ongunstige gevolgen voor school, werk of welzijn (Hudson, 2009). Het is daarom belangrijk dyslexie op de basisschool zo vroeg mogelijk te diagnosticeren en aan te pakken. Maar hoe wordt dyslexie eigenlijk vastgesteld? In dit artikel staan we stil bij goed dyslexieonderzoek en gaan we in op enkele populaire mythes rondom dit thema. Wat te denken van de meest hardnekkige: als we gewoon goed leesonderwijs geven, dan is er helemaal geen dyslexie meer.

 

Auteur(s): Nicole Swart

Het volgen van een lesprogramma met een focus op woordenschat en woord-in-tekst integratie, blijkt een effectieve manier om te werken aan zowel woordenschatontwikkeling als begrijpend leesontwikkeling. Er is namelijk een sterke relatie tussen lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden bij leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs. Leerlingen met goed ontwikkelde

technisch leesvaardigheden, een grote woordenschat en veel kennis over deze woorden, zijn beter in staat om een geschreven tekst te begrijpen dan leerlingen die deze kennis en vaardigheden niet zo goed hebben ontwikkeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Swart aan de Radboud Universiteit in 2018. Hoe dat komt, legt ze in dit artikel uit.

 

Auteur(s): Albert Ponsion

Niet goed kunnen leren is vaak niet weten hóe te leren: baas in eigen brein

Neuropsychologische kennis op het gebied van leren (executieve functies, motivatie en werkhouding) moet in het basisonderwijs meer benut worden om inzicht te krijgen in de leervaardigheden van kinderen met onder andere ADHD.Leer deze kinderen al vroeg hoe ze moeten leren en hoe hun brein werkt. Daar bereik je veel meer mee dan de tests en toetsen die nu nog gebruikt worden om de leerpotentie van deze kinderen te meten en daarmee de scholingsmogelijkheden te beoordelen. Dat vindt klinisch psycholoog Albert Ponsioen.

Literatuurlijst behorende bij dit artikel