U bent hier:

Jaargang 28/ 2020/ nr.1

Jaargang 28/ 2020/ nr.1

Deze editie in TIjdschrift voor Remedial Teaching 

  1. Als autisme twee gezichten heeft: op school een thuis boos en overprikkeld
  2. Nieuwe versie PI-dictee onder de loep
  3. De traumasensitieve school; wat levert het de leerling op?
  4. Wiebelen en friemelen in de klas werkt
  5. Gastcolumn
  6. Aryan van der Leij in gesprek met de HOI Foundation: de wetenschap versus de sociaalemotionele gevolgen van dyslexie
  7. Ria Kleijnen over een goede dyslexie-aanpak: ‘De kennis is er, nu nog slagkracht om te verbinden’
  8. Uit promotieonderzoek van Liesbeth Crajé-Tilanus: hoe ziet de toekomst van dyslexiezorg eruit?
  9. De rt’er in de school; Susanne Grooteman in het vo: ‘Pas na veel doorvragen, echt duidelijk bij leerlingen’

Als autisme twee gezichten heeft: op school een thuis boos en overprikkeld

Auteur(s): Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys

Kinderen met autisme kunnen grote verschillen laten zien in hun gedrag. Zo kan een leerling zich op school ‘voorbeeldig’ gedragen en een groot aanpassingsvermogen laten zien, terwijl er thuis sprake is van rigiditeit, boze buien en angsten. Dit grote verschil in gedrag kan bij leerkrachten en ouders tot onbegrip leiden. Beiden herkennen logischerwijs niet de beschrijving van het gedrag van het kind in de andere omgeving. Hoog tijd dat daar verandering in komt, menen de auteurs. Luisteren naar elkaars omschrijvingen van gedrag en er een ‘gedeeld probleem’ van maken helpt al een hoop. Het kind moet in de tussentijd leren om ‘hersteltijd’ te nemen. Zowel op school als thuis.

Auteur(s): Leontine Le Blanc

We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. De nieuwe versie van het PI-dictee is verschenen bij PI Research en Boom uitgevers Amsterdam. Veel remedial teachers zetten dit dictee in voor individuele diagnostiek bij leerlingen met spellingproblemen. Redactielid Leontine le Blanc brengt je op de hoogte van de veranderingen in de nieuwe versie en haar ervaringen bij de afname hiervan.

Auteur(s): Anton Horeweg

In Verenigde Staten, Canada en Australië bestaan al tientallen jaren traumasensitieve scholen. Deze zogenoemde trauma-informed schools houden er rekening mee dat er veel meer kinderen dan gedacht, getraumatiseerd zijn. Het leren en het gedrag van getraumatiseerde kinderen is daarbij verstoord (Perry, 2016). De inrichting van school en lokalen en het handelen van directie, intern begeleiders, remedial teachers, leraren en klassenassistenten is hierop afgestemd. Zover is het helaas nog niet in Nederland. Leerkracht en gedragsspecialist Anton Horeweg pleit in dit artikel voor de invoering van traumasensitieve scholen.

Auteur(s): Monique Thoonsen

Door wiebel- en friemelgedrag kunnen veel kinderen zich beter concentreren. Onderzoek laat zien dat bewegend leren betere schoolresultaten tot gevolg heeft (Mullender e.a. 2019; Greeff e.a. 2018). In dit artikel legt Monique Thoonsen, pedagoog, specialist zintuigelijke prikkelverwerking en co-auteur van het boekWiebelen en Friemelen in de klas uit hoe een leerling onder- of overprikkeld kan raken, hoe je die twee onderscheidt en wat de alternatieven zijn als het (zelfregulerende) gedrag van het kind stoort.

Klik hier voor de literatuurlijst