U bent hier:

Tijdschrift voor Remedial Teaching

Jaargang 30/22_4

TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling van lees-, spelling-, reken- en motorische problemen, het gebruik en de bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de bruikbaarheid van educatieve software en de organisatie van de remedial teaching binnen PO en VO, maar ook de eigen praktijk.

Tevens is er aandacht voor recensies op het gebied van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, methodes, spellen etc. en het verenigingskatern met bestuurlijke informatie over de vereniging met haar activiteiten.

Het laatste TIjdschrift voor Remedial Teaching is uit!

In deze uitgave aandacht voor:

  • Geintegreerd onderwijszorgaanbod voor kinderen met ASS
  • LVS Diataal
  • intrinsieke motivatie
  • Bewegend Leren in het Speciaal Onderwijs
  • Werken aan woordenschat
  • School in de praktijk 
  • Perfectionisme een onderschat probleem
  • Mijn bedrijf
  • En ieder kind kan rekenen

Ieder kind kan Rekenen

Auteur(s): Mieke van Groenesteijn

Klik HIER voor de literatuurlijst behorende bij dit artikel.