U bent hier:

Scholen

Zoals u weet is geen enkel kind hetzelfde. Sommige leerlingen zijn goed in rekenen en anderen weer in taal, maar soms zijn er ook leerlingen waarbij het leren niet makkelijk verloopt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Door een remedial teacher op schoolniveau in te zetten ervaar je direct als school lastenverlichting. Remedial Teaching kan zowel individueel als in groepsverband worden ingezet bij vakken zoals rekenen, lezen, spellen en begrijpend lezen.

Heeft uw school een remedial teacher nodig die de unieke leerbehoeften van de leerling in kaart brengt en vervolgens aan de slag gaat? 

Kijk dan op ons kwaliteitsregister en vind een geschikte rt'er in de buurt van uw school. Voor advies en meer informatie stuur een mail naar bureau@lbrt.nl